Poziv na obuku o poslovnoj sposobnosti i donošenju odluka uz podršku

20. фебруара 2019.

Poštovana/ i,

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S  Vas poziva na obuku o poslovnoj sposobnosti i donošenju odluka uz podršku, koju ćemo realizovati 1. i 2. marta 2019. godine u Beogradu.

Obuka je namenjena roditeljima/ starateljima osoba sa invaliditetom, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom koji žele da saznaju više o poslovnoj sposobnosti, posledicama lišenja poslovne sposobnosti kao i pružanju podrške u odlučivanju osobama sa invaliditetom kroz prizmu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i domaćeg zakonodavstva. Tokom obuke roditelji / staratelji moći će da se uključe i doprinesu javnoj kampanji zagovaranja za reformu režima poslovne sposobnosti ka uspostavljanju sistema odlučivanja uz podršku u Srbiji.

Uporedo sa ovom obukom realizovaćemo i obuku za mlade sa mentalnim invaliditetom. Cilj nam je da mlade osobe sa mentalnim invaliiditetom dobiju više informacija o donošenju odluka uz podršku  i steknu veštine za samozastupanja. Takođe, mlade osobe sa mentalnim invaliditetom imaće priliku da se uključe i doprinesu javnoj kampanji zagovaranja za reformu režima poslovne sposobnosti ka uspostavljanju sistema odlučivanja uz podršku u Srbiji.

Organizator obezbeđuje osveženje i ručak tokom trajanja obuke. Obuka je namenjena roditeljima/ starateljima i mladim osobama sa mentalnim invaliditetom iz Beograda. Planirane su još dve obuke u Nišu i Novom Sadu, koje će se održati u narednim mesecima.

Kompletan poziv za roditelje možete preuzeti ovde.

Kompletan poziv za mlade osobe sa mentalnim invaliditetom možete preuzeti ovde.

Kompletan poziv za mlade sa mentalnim invaliditetom u formatu lakom za razumevanje možete preuzeti ovde.

Realizaciju obuke koju sprovodimo u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) u okviru projekta „ Zajednički glas za punu poslovnu sposobnost i nezavisnost osoba sa invaliditetom“, podržavaju Tim za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji u okviru projekta „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji“  i Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji. “

S poštovanjem,

MDRI-S