Poziv na obuku o poslovnoj sposobnosti i donošenju odluka uz podršku u Nišu

11. Apr 2019.

Poštovana/ i, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S  Vas poziva na obuku o poslovnoj sposobnosti i donošenju odluka uz podršku, koju ćemo realizovati 19. i 20. aprila 2019. godine u Nišu. Obuka je namenjena roditeljima/ starateljima osoba sa invaliditetom, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom koji žele da saznaju više o poslovnoj sposobnosti, posledicama lišenja poslovne sposobnosti kao i pružanju podrške u odlučivanju osobama sa invaliditetom kroz prizmu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i domaćeg zakonodavstva. Tokom obuke roditelji / staratelji moći će da se uključe i doprinesu javnoj kampanji zagovaranja za reformu režima poslovne sposobnosti ka uspostavljanju sistema odlučivanja uz podršku u Srbiji. Uporedo sa ovom obukom realizovaćemo i obuku za mlade sa mentalnim invaliditetom. Cilj nam je da mlade osobe sa mentalnim invaliiditetom dobiju više informacija o donošenju odluka uz podršku  i steknu veštine za samozastupanja. Takođe, mlade osobe sa mentalnim invaliditetom imaće priliku da se uključe i doprinesu javnoj kampanji zagovaranja za reformu režima poslovne sposobnosti ka uspostavljanju sistema odlučivanja uz podršku u Srbiji. Organizator obezbeđuje osveženje i ručak tokom trajanja obuke. Obuka je namenjena roditeljima/ starateljima i mladim osobama sa mentalnim invaliditetom iz Niša. Kompletan poziv za roditelje možete preuzeti ovde. Kompletan poziv za mlade osobe sa mentalnim invaliditetom možete preuzeti ovde. Kompletan poziv za mlade osobe sa mentalnim invaliditetom u formatu lakom za razumevanje možete preuzeti ovde. Realizaciju obuke koju sprovodimo u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) u okviru projekta „ Zajednički glas za punu poslovnu sposobnost i nezavisnost osoba sa invaliditetom“, podržavaju Tim za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji u okviru projekta „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji“  i Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji. “ S poštovanjem, MDRI-S