Otvoreno pismo Platforme organizacija civilnog društva povodom uskraćivanja osnovnih ljudskih prava osobama sa mentalnim teškoćama i invaliditetom tokom trajanja vanrednog stanja

21. Mar 2020.

Ljudima sa mentalnim teškoćama se ne smeju uskraćivati ljudska prava u većoj meri od ostatka populacije
 
Platforma organizacija civilnog društva za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava obraća se nadležnim ustanovama, pre svega Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, da preduzmu dodatne mere socijalne zaštite kojima bi se garantovao kontinuitet podrške osobama sa mentalnim invaliditetom na bezbedan način tokom trajanja vanrednog stanja, kako zbog zaštite njihovog zdravlja ne bi došlo do kršenja osnovnih ljudskih prava i diskriminacije.
 
Prema potvrđenim saznanjima, pojedine ustanove socijalne zaštite su povukle korisnike stanovanja uz podršku nazad u institucije. Ova mera predstavlja prekomernu i nesrazmernu intervenciju i zadire u pravo na život u zajednici, u širem obimu nego mere određene široj populaciji.
 
Prema informacijama od strane zaposlenih, pojedini domovi zabranjuju izlazak korisnicima u dvorište, na svež vazduh, sunce, suprotno preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Zbog uskraćivanja navedenih prava u uslovima vanrednog stanja, na način i u obimu koji nije isti kao za ostatak stanovništva koje živi u zajednici, zaključujemo da se ovakvim merama osobe sa mentalnim invaliditetom u institucijama mogu dovesti u manje povoljan položaj nego osobe koje žive van institucija. Iz navedenih razloga pozivamo ustanove za smeštaj i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da ovoj posebno osetljivoj populaciji u što većoj meri omoguće razumna prilagođavanja i pružanje adekvatne podrške u uslovima proglašene izolacije, te da se uzdrže od svih ograničavanja koja nisu apsolutno neophodna.
 
Saopštenje u celosti možete preuzeti ovde.