Održana obuka o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

08. Feb 2019.

               U ponedeljak i utorak, 4. i 5. februara u Beogradu, održana je obuka o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, u organizaciji Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Udruženja građanki FemPlatz. Dvodnevnu obuku pohađalo je 23 žene iz različitih organizacija u Srbiji, kao i četiri žene sa invaliditetom koje žive u rezidencijalnim ustanovama. Obuka je bila namenjena organizacijama civilnog društva koje rade na zaštiti žena od nasilja, promociji i zaštiti ljudskih prava, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom, pružaocima usluga osobama sa invaliditetom sa posebnim fokusom na devojčice i žene. Cilj obuke je prema rečima Maše Pavlović, projektne menadžerke organizacije MDRI-S, bio je da učesnici/ce steknu više informacija i znanja o specifičnom položaju žena sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama, specifičnim oblicima nasilja nad njima i postojećim mehanizmima zaštite:- „Ideja je da unapredimo znanje pružaoca usluga o položaju žena i devojčica koje imaju mentalni invaliditet a žive u rezidencijalnim ustanovama, s obzirom da se o ovoj temi, posebno o rodno specifičnom nasilju, jako malo zna i govori. Cilj nam je da im se pruže proverene informacije, počev od terminologije, preko istorije, do predloga na koji način da unaprede svoj rad i pruže adekvatnu podršku ženama u ustanovama.“ Program obuke realizuje se u okviru projekta „Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama“ koji podržava Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama. Biljana Janjic, projektna menadžerka udruženja FemPlatz o projektu kaže: „Ovo je druga faza projekta, koja se realizuje do 2021. godine. U prvoj fazi koja je trajala od 2016. do 2018. godine započele smo pregled stanja u institucijama, analizirajući i beležeći koje sve oblike nasilja preživljavaju žene sa mentalnim invaliditetom koje žive u ustanovama socijalne zaštite i psihijatrijskim institucijama. Tada smo organizovale i prve obuke. S obzirom na dobre rezultate prvog projekta, dobile smo poziv da nastavimo rad na ovom programu.“ Do sada je obuku o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama pohađalo oko 80 predstavnica i predstavnika organizacija civilnog društva i oko 20 žena sa mentalnim invaliditetom koje imaju istoriju institucionalizacije.