Održana obuka o poslovnoj sposobnosti i donošenju odluka uz podršku u Novom Sadu

09. Apr 2019.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S  održala je  obuku o poslovnoj sposobnosti i donošenju odluka uz podršku, 5. i 6. aprila 2019. godine u Novom Sadu. Obuci su prisustvovali roditelji/ staratelji osoba sa invaliditetom, predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom koji su želeli da saznaju više o poslovnoj sposobnosti, posledicama lišenja poslovne sposobnosti kao i pružanju podrške u odlučivanju osobama sa invaliditetom kroz prizmu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i domaćeg zakonodavstva. Tokom obuke roditelji / staratelji imali su priliku da se uključe i doprinesu javnoj kampanji zagovaranja za reformu režima poslovne sposobnosti ka uspostavljanju sistema odlučivanja uz podršku u Srbiji. Uporedo sa ovom obukom realizovali smo i obuku za mlade sa mentalnim invaliditetom. Cilj nam je da mlade osobe sa mentalnim invaliiditetom dobiju više informacija o donošenju odluka uz podršku  i steknu veštine za samozastupanje. Takođe, mlade osobe sa mentalnim invaliditetom imale su  priliku da se uključe i doprinesu javnoj kampanji zagovaranja za reformu režima poslovne sposobnosti ka uspostavljanju sistema odlučivanja uz podršku u Srbiji. Obuka je protekla u pozitivnoj, radnoj atmosferi i razmeni znanja i informacija sa dovoljno vremena za panel diskusije nakon svake prezentacije.  Obuka je trajala  dan i po. Obuka je bila namenjena roditeljima/ starateljima kao i mladim osoba sa mentalnim invaliditetom iz Novog Sada. Planirana je još jedna ovakva obuka u Nišu, koja će se održati u drugoj polovini aprila. Realizaciju obuke koju sprovodimo u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) u okviru projekta „ Zajednički glas za punu poslovnu sposobnost i nezavisnost osoba sa invaliditetom“, podržavaju Tim za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji u okviru projekta „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji“  i Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji. “