Odluka o izboru ponuđača za sprovođenje eksterne evaluacije projekta

29. новембра 2021.

Projekat: Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama

Realizatori: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i udruženje građanki FemPlatz

Donator: Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund)

U cilju sprovođenja eksterne evaluacije projekta, 10. novembra 2021. godine, na sajtu i fejsbuk stranici Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, kao i 11. novembra 2021.godine na fejsbuk stranici i tviter nalogu udruženja građanki FemPlatz objavljen je javni poziv. Poziv potencijalnim ponuđačima prosleđen je i putem mejling lista obe organizacije na oko 1164 adresa saradnica/ka, ekspertkinja/ata i organizacija.

Rok za dostavljenje potrebne dokumentacije bio je 24. novembar 2021.

Potrebnu dokumentaciju dostavilo je udruženje građanki i građana Centar za podršku ženama.

Evaluaciona komisija u sastavu od tri člana, dana 26. novembra 2021.godine razmatrala je pristiglu ponudu. Nakon razmatranja i bodovanja pristigle prijave Centra za podršku ženama, tročlana komisija je utvrdila da prijava sadrži sve potrebne elemente i zadovoljava sve kriterijume navedene u javnom pozivu.

Članice evaluacione komisije su donele jednoglasnu odluku da se za sprovođenje eksterne evaluacije projekta izabere Centar za podršku ženama iz Kikinde.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S će sa Centrom za podršku ženama sklopiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

U Beogradu, 29. novembra 2021.