Obuka za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje/staratelje i organizacije osoba sa invaliditetom o uključivanju mladih osoba sa mentalnim invaliditetom u svet rada

8. октобра 2019.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Udruženje Naša Kuća pozivaju Vas na jednodnevnu obuku o značaju uključivanja mladih osoba sa mentalnim invaliidtetom u svet rada koju ćemo realizovati u petak 18. oktobra 2019.godine u Užicu.

Obuka je namenjena osobama sa mentalnim invaliditetom, roditeljima/starateljima osoba sa invaliditetom kao i organizacijama osoba sa invaliditetom.Obuka je osmišljena da se odvija u dve paralelne grupe. Jednu grupu činiće osobe sa mentalnim invaliditetom, a drugu roditelji/staratelji osoba sa invaliditetom i/ili predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.

Tokom obuke razgovoraće se o važnosti poslovne sposobnosti, nacionalnom zakonodavstvu i politikama vezanim za poslovnu sposobnosti, procedurama za lišavanje poslovne sposobnosti i pravima osoba sa invaliditetom u postupku lišavanja (zastupanje, saslušanje, revizija). Takođe, učesnici će biti informisani o mogućnostima da se uključe u socijalno preduzetništvo, kako kao preduzetnici, tako i kao zaposleni u takvim preduzećima.  Učesnici će dobiti opsežan materijal o ovom pitanju i takođe, biće informisani o modelima donošenja odluka uz podršku. A osobe sa mentalnim invaliditetom dobiće prilagođen materijal rađen u format lakom za razumevanje.

Prijave učešća možete poslati na i mejl adresu mdri.serbia@gmail.com, najkasnije do srede 16. oktobra 2019.godine do 12 sati.

Poziv u celosti kao i program rada možete preuzeti ovde.

Obuku realizujemo u okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER, koji podržava Evropska unija. Projekat se realizuje od decembra 2018 – decembra 2020. godine.