Nils Muižnieks: Ukidanje potpunog lišenja poslovne sposobnosti i deinstitucionalizacija osoba sa invaliditetom

24. Mar 2015.

Session de l'Assemblée parlementaire janvier 2012Parliamentary Assembly Session January 2012 Komesar za ljudska prava Saveta Evrope, Nils Muižnieks, posetio je Srbiju od 16. do 20. marta 2015. godine i razgovarao sa organizacijama civilnog društva, nezavisnim institucijama i donosiocima odluka. Komesar je istakao da Srbija hitno treba da se bavi pitanjima prava osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom i njihovom deinstitucionalizacijom u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom na koju se obavezala. U saopštenju Komesara ističe se da „vlasti u Srbiji treba da revidiraju postojeće zakonodavstvo o poslovnoj sposobnosti i zamene starateljstvo alternativnim modelima donošenja odluka uz podršku, a prvi korak ka tome treba da bude ukidanje potpunog lišenja poslovne sposobnosti“. Nakon posete ustanovi socijalne zaštite Veternik, zajedno sa Zaštitnikom građana i Izvršnom direktorkom MDRI-S, Komesar je istakao da deinstitucionalizacija osoba sa invaliditetom i njhovo društveno uključivanje treba da budu jedan od prioriteta vlasti i podstakao ih da naprave ambiciozan plan u toj oblasti – „Kao prvi korak, vlasti treba da prestanu da smeštaju osobe sa invaliditetom u ustanove, uključujući i Veternik koji sam posetio i video strašnu realnost 548 osoba koje tamo žive. Dokument “Mapa puta deinstitucionalizacije u Republici Srbiji”, koju su zajedno kreirali Zaštitnik građana i ekspertske nevladine organizacije je koristan vodič kroz taj proces. Podsećamo da je dokument „Mapa puta deinstitucionalizacije u Republici Srbiji“ predstavljen Odboru za ljudska i manjinska pitanja i rodnu ravnopravnost, 3. decembra 2014. godine i da je Meho Omerović, predsednik Odbora, ocenio da iz ovog dokumenta „proističu jasni zadaci” koji narodnim poslanicima treba da posluže kao pravilnik i smernice u rešavanju problema institucionalizacije osoba sa invaliditeitom. Preporuke Komesara za ljudska prava predstavljaju ključne smernice za sve aktere u Republici Srbiji da usklađuju zakonodavstvo i praksu u oblasti ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom sa međunarodnim standardnima i obavezama koje je Srbija preuzela. Fotografija je preuzeta sa sajta Komesara za ljudska prava Saveta Evrope .