Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti podstiče segregaciju dece i odraslih sa invaliditetom

09. Aug 2018.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S izražava zabrinutost povodom procesa donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kako zbog načina sprovođenja ovog procesa, tako i zbog substantivno loših predloženih zakonskih rešenja. Zakon o socijalnoj zaštiti je krovni zakon koji uređuje oblast socijalne zaštite u Republici Srbijii i kao takav predstavlja jedan od najbitnijih zakona u jednom pravnom sistemu, a ima direktan uticaj na živote stotine hiljada građana Srbije. Ovaj zakon morao bi da bude usklađen sa mnogim međunarodnim i regionalnim pravnim aktima koje je Republika Srbija ratifikovala, kao što su, pored ostalih, i Revidirana evropska socijalna povelja, UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i UN Konvencija o pravima deteta. Međutim, Nacrt zakona u nekim svojim delovima predstavlja regresiju dostignutog nivoa prava, i direktno usporava proces deinstitucionalizacije predviđen Akcionim planom za Poglavlje 23. Posebno skrećemo pažnju na netransparentnost i neinkluzivnost procesa: · U radnoj grupi za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti nema predstavnika organizacija civilnog društva, te je opravdano postaviti pitanje legitimiteta ovakve radne grupe. Javne konsultacije za organizacije civilnog društva održane su u jednom danu, u Beogradu, bez adekvatne najave. · MDRI-S kao i većina drugih relevantnih organizacija koje se bave pitanjem prava osoba sa invaliditetom, nisu imale nikakve ili samo sporadične informacije o postojanju postupka za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, sve do 10. jula kada je na sajtu Ministarstva objavljen poziv za učešće u javnoj raspravi.  Javna rasprava trajala je od 9. jula do 5. avgusta, u periodu godišnjih odmora i uopšte sniženih aktivnosti i kapaciteta zainteresovanih strana da se uključe u ovakav proces. Saopštenje u celosti možete preuzeti ovde.