Telegraf.rs dužan je da se javno izvini građanima sa psihosocijalnim teškoćama i ubuduće ne objavljuje sadržaje koje šire predrasude o ovoj društvenoj grupi

26. октобра 2018.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je postojanje diskriminacije povodom pritužbe MDRI-S podnete protiv urednika Telegraf.rs, povodom teksta objavljenog 11. juna 2018. godine, pod naslovom „Opasni psihijatrijski bolesnici slobodno šetaju, napadaju i ubijaju: oko 400.000 ljudi u Srbiji godišnje zatraži pomoć zbog psihičkih problema“.

Ovaj organ ustanovio je da je navedenim prilogom stvoren strah i netrpeljivost kod opšte populacije prema osobama sa mentalnim invaliditetom, kao i osećaj poniženja, osramoćenosti i  izolovanosti kod osoba sa psiho-socijalnim teškoćama, koje su etiketirane kao opasne i nasilne. Na ovaj način povređene su odredbe člana 12 Zakona o zabrani diskriminacije. Takođe, analiza navedenog teksta upućuje na reči jednog od sagovornika u prilogu, dr Milana Nenadovića, koji je naveo da:

„Sva istraživanja pokazuju da psihijatrijski bolesnici među ubicama čine brojčano manji broj nego osobe iz opšte populacije. Pravi razlozi za njihove nasilne epizode su način na koji ih društvo tretira, na prikrivanje od strane porodice i na opštu stigmatizaciju i etiketiranje.“

Nažalost, Telegraf.rs je postupio potpuno suprotno, odnosno tekstom i fotografijama u prilogu, dodatno je stigmatizovao osobe sa psiho-socijalnim teškoćama, te je zaključeno da ovakav tekst doprinosi povećanju osećaja nesiguronosti i neprihvatanja od većinske populacije, i produbljivanja jaza između većinskog stanovištva i osoba koje imaju mentalni invaliditet.

Dalje, navodi se u Mišljenju Poverenice, najčešći i najopasniji stereotip je da je osoba sa mentalnim invaliditetom „neadekvatna i opasna po okolinu. Na taj način, kako ističu stručnjaci, osobe sa psiho-socijalnim teškoćama se sa jedne strane bore sa simptomima bolesti, a sa druge strane sa predrasudama i diskriminacijom, što dovodi do njihove izolacije i socijalne isključenosti. Stoga su strčnjaci u ovoj oblasti identifikovali društvenu stigmu kao glavnu prepreku za oporavak osoba sa šizofrenijom.

Na osnovu detaljne analize i opširnog objašnjenja, Poverenik za zaptitu ravnopravnosti doneo je preporuku da urednik na portalu Telegraf.rs:

  • objavi izvinjenje osobama sa psiho-socijalnim teškoćama
  • ubuduće ne objavljuje priloge kojima se šire predrasude i stvara strah, neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje prema bilo kojoj ranjivoj društvenoj grupi.