Konkurs za poziciju asistenta/asistentkinje za prikupljanje podataka

27. децембра 2021.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S raspisuje konkurs za poziciju asistenta/ asistentkinje za prikupljanje podataka za potrebe istraživanja MDRI-S.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S osnovana je kao neprofitna nevladina organizacija uz podršku međunarodne organizacije Disability Rights International DRI koja je prepoznala potrebu za stalnim prisustvom i jačanjem pokreta za prava osoba sa invaliditetom u Srbiji. Organizacija je osnovana u avgustu 2008. godine od strane osoba sa invaliditetom, članova i članica njihovih porodica, stručnjaka i stručnjakinja i aktivista/aktivistkinja za ljudska prava. Osnivanje je podstakla potreba za postojanjem organizacije koja kao svoje primarno opredeljenje ima zaštitu ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Više o našoj organizaciji možete pročitati u našem profilu organizacije https://www.mdri-s.org/wp-content/uploads/2020/10/Profil-organizacije-MDRI-S-2.pdf.

Odabrani/a kandidat/ kandidatkinja biće primljen/a na 10 meseci po ugovoru o delu,  uz mogućnost angažovanja na duži period.

Osnovna zaduženja:

Prikupljanje podataka o položaju osoba sa invaliditetom;

Učešće u organizovanju i realizaciji istraživanja;

Kontinuirano praćenje, dokumentovanje i arhiviranje aktivnosti;

Priprema projektnih aktivnosti, administrativna i logistička podrška;

Komunikacija sa saradnicima i partnerima.

Zahtevi:

Odlične organizacione i komunikacijske veštine;

Odlične veštine timskog rada;

Proaktivnost i spremnost na učenje;

Analitičnost i preciznost;

Razvijene digitalne kompetencije (osnove MS Office paketa, pretraga interneta, društvene mreže, uređivanje veb sadržaja);

Poželjno je poznavanje oblasti ljudskih prava osoba sa invalidtetom;

Minimum IV stepen stručne spreme

Znanje engleskog jezika

Šta MDRI-S nudi?

Sticanje praktičnih znanja u oblasti ljudskih prava osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na osobe sa mentalnim invaliditetom;

Mogućnost sticanja novih znanja i veština u podsticajnom radnom okruženju u skladu sa politikom razvoja zaposlenih;

Saradnju sa mrežom partnerskih organizacija;

Priliku za realizaciju strateški važnih projekata u saradnji sa međunarodnim partnerima i donatorima.

Proces selekcije

Ukoliko vidite sebe u našem timu, pošaljite nam svoj CV i  motivaciono pismo na adresu mdri.serbia@gmail.com  ili to možete uraditi i klikom na  link https://www.mdri-s.org/radite-sa-nama/ najkasnije do 17. januara 2022. godine.

Proces selekcije sastoji se iz dve faze: pregled radnih biografija i intervjua. Kontaktiraćemo vas ukoliko uđete u drugu fazu selekcije.