Konferencija „Ravnopravne u zajednici“

4. новембра 2021.

Poštovane/i,

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i udruženje građanki FemPlatz Vas sa velikim zadovoljstvom pozivaju na završnu konferenciju „Ravnopravne u zajendici“.  Konferencija će biti organizovana 23. novembra 2021. godine, u hotelu Zira, Ruzveltova 35, Beograd.

Trajanje konferencije: 10.00 – 14.00

Format konferencije: jednodnevna konferencija po hibridnom modelu – online priključenje preko Zoom platforme i uživo u sali hotela.

Ciljevi konferencije:

  1. Razmatranje zajedničkih koraka i akcija za obezbeđivanje bezbednosti žena sa invaliditetom, samozastupanje, sprečavanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama sa invaliditetom sa istorijom institucionalizacije;
  2. Predstavljanje produkata i rezultata postignutih u okviru projekta i podizanje vidljivosti Platforme Ravnopravne u zajednici;    

Svrha konferencije je izgradnja baze podrške za zagovaranje za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama.

Teme u fokusu: pristupačne usluge podrške, institucionalni odgovori na sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, informisanje o pravima žena sa invaliditetom sa istorijom institucionalizacije

Program rada dostavićemo nakon prijave.

Registracija

Najljubaznije Vas molimo da nam svoje učešće potvrdite odgovorom na imejl prijava.mdri.serbia@gmail.com , najkasnije do  22.11.2021. godine. Nakon poslate prijave, poslaćemo Vam link za pristup konferenciji.

O projektu

Projekat „Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama“ realizuju Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i udruženje građanki FemPlatz, u periodu od septembra 2018. do novembra 2021. godine, uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund).

Dugoročni cilj projekta je stvaranje uslova za podršku i osnaživanje žena i devojčica sa invaliditetom za život bez rezidencijalnog nasilja do 2021. godine. U kontekstu ovog projekta, institucionalno (rezidencijalno) nasilje posmatramo kao nasilje koje se dešava u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama i uslugama stanovanja uz podršku, a obuhvata različite oblike i vrste nasilja prema ženama koje vrše drugi korisnici, zaposleni u ustanovama ili osobe van ustanova. Teme od posebnog značaja su nam zabrana i sprečavanje davanja kontracepcije bez informisanog pristanka, zabrana prinudnog abortusa, zaštita od svih oblika nasilja, zaštita seksualnih i reproduktivnih prava žena sa mentalnim invaliditetom. Primarne korisnice su žene sa mentalnim invaliditetom koje su na institucionalnom smeštaju ili sa istorijom institucionalizacije, sa kojima se radi na osnaživanju i informisanju o prevenciji i mehanizmima zaštite od nasilja, samozastupanju i stvaranju neformalnih vidova samopomoći. Strateški rezultat je da se poveća samopouzdanje i znanje žena tako da mogu da govore u svoje ime. Pored toga, radimo na izgradnji kapaciteta pružalaca usluga u Srbiji (obuke, razvijanje modela i standarda opštih i specijalizovanih usluga za žene sa invaliditetom koje su preživele institucionalno nasilje, pilotiranje novih usluga i organizovanje mentorske podrške). Kroz aktivnosti zagovaranja radimo na jačanju institucionalnih odgovora, odnosno, na unapređivanju javnih politika kako bi institucionalno nasilje bilo prepoznato, a njegovo sprečavanje i iskorenjivanje usklađeno sa međunarodnim standardima.

S poštovanjem,

MDRI-S i FemPlatz