Dvodnevna radionica" Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka"

21. Feb 2018.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je organizovala dvodnevnu radionicu "Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka", 13-14.februara 2018.godine, u hotelu 88rooms. Dvodnevnoj radionici prisustvovali su profesionalci i profesionalke koji pružaju podršku u odlučivanju osobama sa invaliditetom i koji su želeli da nauče više o pružanju podrške u odlučivanju.

Radionica je bila interaktivnog karaktera, sa posebnim fokusom na razvoj praktičnih veština i znanja, sa mnoštvom mogućnosti za postavljanje pitanja i diskusiju. Drugog dana radionice, pridružile su nam se i tri mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, koje su nam pomogle u demonstraciji praktične primene modela podrške u odlučivanju.

Radionicu je vodila istaknuta aktivstkinja iz Australije, Čer Nikolson, koja se bavi zagovaranjem za prava osoba sa invaliditetom. Čer je koordinirala pilot projekat o podršci u odlučivanju za 26 pojedinca sa različitim oblicima invaliditeta(uključujući autizam, povrede mozga i intelektualne teškoće).