Dodela nagrade „Anđelka Milić“ 2018.

5. марта 2018.

U petak 2. Marta 2018. godine,  na Filozofskom fakultetu u Beogradu, upriličena je dodela nagrada „ Anđelka Milić“. Ove godine nagrada se dodeljuje po treći put i to u pet kategorija. Žiri u sastavu: predsednica dr Lilijana Čičkarić, i članice dr Zorica Mršević, i dr Stanislava Barać, jednoglasno je doneo odluku da pored ostalih kandidatkinja i kandidata,  Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliidtetom MDRI-S dodeli nagradu u trećoj kategoriji, za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida iz rodnih studija.  Nagradu je MDRI-S dobila za aktivnost i publikaciju „Ovde i zidovi imaju uši“.

Nagrada „Anđelka Milić“ se ustanovljuje sa ciljem osnaživanja feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Osnovna namera osnivača, SEFEM (sekcija feminističkih istraživanja i kritičke studije maskuliniteta) je, s jedne strane, prepoznavanje vrednosti ovog znanja i feministički orjentisanih kreativnih poduhvata, te širenje poruke o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja, i prevazilaženja miziginije i rodnih stereotipa, a sa druge strane, jačanje modernizacijskih i transformativnih procesa u srpskom društvu.

MDRI-S se zahvaljuje SEFEM za prepoznat doprinos naše organizacije u unapređenju položaja žena i devojčica sa invaliditetom u rezidencjalnim ustanovama. MDRI-S će i dalje nastaviti sa radom kako bi se glas žena i devojčica sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama čuo  i kako bi njihov položaj postao vidljiv u društvu.