Publikacije

Poslovna sposobnost- Sudska praksa i zakoni u Srbiji 2016.godine

Poslovna sposobnost- Sudska praksa i zakoni u Srbiji 2016.godine

Autori: Kosana Beker i Tijana Milošević
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: novembar 2016.
Poslovna sposobnost- Sudska praksa i zakoni u Srbiji 2016.godine.pdf

 
Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

Autori: dr Nevena Petrušić, Kosana Beker, Dragana Ćirić Milovanović
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: septembar 2016.
Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti.pdf

 
DI_Myth_Buster

Katalog pravnih propisa

Autori: Kosana Beker, Tijana Milošević
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: maj 2016.
Katalog pravnih propisa.pdf

 
DI_Myth_Buster

Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema

Autori: Biljana Janjić, Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: mart 2016.
Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema.pdf

 
DI_Myth_Buster

Mučenje kao lečenje: Segregacija i zloupotreba dece i odraslih sa posebnim potrebama u Srbiji.

Autori: Laurie Ahern; Eric Rosenthal
Izdavač: Disability Rights International

Datum: 2007.
Mučenje kao lečenje.pdf

 
DI_Myth_Buster

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Novembar 2014.
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.pdf

 
DI_Myth_Buster

Lišenje poslovne sposobnosti

Autorka/urednica: Kosana Beker;

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S;

Datum: Novembar 2014.
Lišenje poslovne sposobnosti.pdf

 
DI_Myth_Buster

Zbirka radova i preporuka

Urednici: Biljana Janjić, Kosana Beker, Milan M. Marković;

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Novembar 2014.
Zbirka radova i preporuka.pdf

 
mitovi

Razbijanje mitova

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 12.2013.


Razbijanje mitova.pdf

 
 
Deinstitucionalizacija-osnazimo-porodice

Zaustavimo institucionalizaciju. Osnažimo porodice.

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 12.2013.

Zaustavimo institucionalizaciju.pdf

 
 
tortura-i-zlostavljanje

Tortura i zlostavljanje u kontekstu osoba sa invaliditetom

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović, Milan M. Marković
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 10.2013.


Tortura i zlostavljanje.pdf

 
 
image.01

Informator o zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz socijalno preduzetništvo

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović, Ivona Gvozdenović, Lea Šimoković
Izdavač: MDRI-S
Datum: 09.2011.

Informator.pdf

Uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji

 
 
image.01

Moj sin Stefan

Autorka: Snežana Lazarević
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI
Datum: 09.2010.

Moj sin Stefan.pdf

 
 
image.01

Moja prava: prava ljudi i poslovna sposobnost

Datum: 11.2012.

Prava ljudi.pdf

Tekst je nastao na osnovu publikacije „Moja prava: prava ljudi i poslovna sposobnost“ Udruge za samozastupanje, prvog udruženja osoba sa intelektualnim teškocama u Republici Hrvatskoj.

 
 
image.01

Poslovna sposobnost kao osnovno ljudsko pravo: vodič kroz domaću praksu i moguće alternative starateljstvu

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović, Lea Šimoković
Izdavač: MDRI-S
Datum: 03.2013.

Poslovna_sposobnost kao osnovno ljudsko pravo.pdf

 
 
image.01

Pravo da donesem odluku

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 05.2010.

Pravo da donesem odluku.pdf

Uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i Civil Rights Defenders

 
 
image.01

Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Izdavač: MDRI-S
Datum: 03.2013.

Sklonjeni_i_zaboravljeni.pdf

 
 
image.01

Stanovanje u zajednici uz podršku

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović; Lea Šimoković
Datum: 11.2012.

Stanovanje u zajednici.pdf

Tekst je nastao na osnovu publikacije „Stanovanje u zajednici uz podršku“ Udruge za samozastupanje, prvog udruženja osoba sa intelektualnim teškocama u Republici Hrvatskoj.

 
 
image.01

Univerzalnost prava u praksi: analiza primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetomu odnosu na osobe sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović, Snežana Lazarević, Lea Šimoković
Izdavač: MDRI-S, People in Need
Datum: 03.2013.

Univerzalnost prava u praksi.pdf

 
 
image.01

Šta je diskriminacija i kako se od nje zaštititi?

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović; Lea Šimoković
Datum: 11.2012.

Diskriminacija.pdf

Jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije. Autorke Praktikuma su: Prof. Dr Nevena Petrušic, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Kosana Beker, MA, pomocnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

 
 
image.01

Živeti i raditi kao svi ljudi

Datum: 11.2012.

Ziveti i raditi.pdf

Tekst je nastao na osnovu publikacije „Živeti i raditi kao svi ljudi“ Udruge za samozastupanje, prvog udruženja osoba sa intelektualnim teškocama u Republici Hrvatskoj.