Publikacije – Tortura i zlostavljanje

tortura-i-zlostavljanje

Zaštita seksualnih i reproduktivnih prava žena sa mentalnim invaliditetom i zaštita od nasilja

Autorke: Biljana Janjić; Kosana Beker; Valentina Lepojević
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 2020.

Zaštita seksualnih i reproduktivnih prava žena sa mentalnim invaliditetom i zaštita od nasilja.pdf

 
tortura-i-zlostavljanje

Tortura i zlostavljanje u kontekstu osoba sa invaliditetom

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović, Milan M. Marković
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 10.2013.


Tortura i zlostavljanje.pdf

 
image.01

Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Izdavač: MDRI-S
Datum: 03.2013.

Sklonjeni_i_zaboravljeni.pdf

 
DI_Myth_Buster

Mučenje kao lečenje: Segregacija i zloupotreba dece i odraslih sa posebnim potrebama u Srbiji.

Autori: Laurie Ahern; Eric Rosenthal
Izdavač: Disability Rights International

Datum: 2007.
Mučenje kao lečenje.pdf