Ministarstvo unutrašnjih poslova - molba MDRI-S će biti od značaja za razmatranje novih mera u suzbijanju COVID-19. Ministarstvo za socijalnu zaštitu nenadležno

03. Apr 2020.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S uputila je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vladi Republike Srbije molbu u kojoj se traži uvođenje olakšavajučih mera za osobe sa invaliditetom i njihove porodice u vezi sa zabranom kretanja stanovništva u cilju suzbijanja pandemije COVID-19. U odgovoru MUP-a od 30. marta 2020. navedeno je da će problemi koje smo predstavili u molbi biti uzeti u razmatranje prilikom donošenja novih mera u vezi sa suzbijanjem COVID-19.  MINRZS uputilo je svoj odgovor 3. aprila 2020. proglašavajuči se nenadležnim. Odgovor MINRZS u celosti možete pogledati ovde.