Drugi ciklus obuka o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Paraćinu, Leskovcu i Zaječaru

image.21Tema ovih događanja bila je: Socijalno preduzetništvo – od ideje do realizacije. Učesnici su, kroz predstaljanje primera dobre prakse, upoznati sa mogućim oblicima zapošljavanja osoba sa invaliditetom i sa zakonskim okvirom za pokretanje socijalnog preduzetništva u Srbiji. Sami su istakli koje usluge postoje na lokalnom nivou, ali i što bi to trebalo realizovati da bi se osobama sa intelektualnim teškoćama olakšalo svakodnevno funkcionisanje i poboljšalo kvalitet života. Prisutni iz lokalne samouprave istakli su koji su to resursi kojima opštine raspolažu, a koji bi mogli da se iskoriste i olakšaju realizaciju određenih inicijativa. Na sve tri lokacije gde su radionice održane, grupe su izrazile interesovanje za različite tipove usluga za koje smatraju da su potrebne u njihovoj zajednici.

Uloga MDRI-S u Nacionalnom mehanizmu za prevenciju torture

image.asdInicijativa MDRI-S izabrana je temeljem javnog poziva za člana Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) – nezavisnog tela čija je funkcija prevencija torture. Time je MDRI-S preuzela obavezu da učestvuje u posetama NPM-a ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode, kao i da u okviru svoje ekspertize radi na unapređenju kapaciteta članova NPM-a, te da sistemski prati položaj lica u ustanovama socijalne zaštite i na osnovu toga, daje preporuke za sistemsko rešavanje uočenih problema.

Seminar o zapošljavanju i pravima osoba sa invaliditetom u Zaječaru

image.111U okviru projekta Inicijativa MDRI-S izabrana je temeljem javnog poziva za člana Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) – nezavisnog tela čija je funkcija prevencija torture. Time je MDRI-S preuzela obavezu da učestvuje u posetama NPM-a ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode, kao i da u okviru svoje ekspertize radi na unapređenju kapaciteta članova NPM-a, te da sistemski prati položaj lica u ustanovama socijalne zaštite i na osnovu toga, daje preporuke za sistemsko rešavanje uočenih problema.

Pogledajte video lokalnih medija sa seminara u Paraćinu

O događaju govore: Milan Marković, aktivist i član Upravnog odbora MDRI-S, Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka MDRI-S i Anica Spasov, predsednica udruženja Naša kuća.

Prvi modul seminara o zapošljavanju i pravima osoba sa invaliditetom održan i u Paraćinu

image.48U okviru projekta „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“, nakon Leskovca, 6. i 7. novembra i u Paraćinu je održan prvi modul seminara o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Završena obuka pravnika i aktivista o pravima osoba sa invaliditetom

image.68Završen je seminar za pravnike i aktiviste na temu Prava osoba sa invaliditetom. Seminar je organizovan od strane MDRI-S, a uz podršku Disability Rights International-a te je obuhvatio 3 dvodnevna modula na kojima su predavači bili domaći i strani eksperti. Gerard Quinn, Eva Szeli, Nevena Vučković Šahović, Erin Richardson i Kosana Beker predstavili su međunarodne okvire u oblastima poslovne sposobnosti, inkluzivnog obrazovanja i prava deteta te razmenili svoja iskustva sa učesnicima. Na seminaru je učestvovalo 22 pravnika i aktivista sa interesom za prava osoba sa invaliditetom. Učesnici su bili iz organizacija za ljudska prava, advokatskih kancelarija, kao i iz nezavisnih institucija. Učesnici su kao najpozitivnije aspekte seminara ocenili odabir predavača kao “istinskih stručnjaka”, interaktivnu formu seminara, timski rad te način na koji su predavači prenosili informacije koji je podsticao “nove koncepte razmišljanja”.

Gost konferencije Poslovna sposobnost kao ljudsko pravo u Srbiji prof. Gerard Quinn

image.36Kao poseban gost na konferenciji Poslovna sposobnost kao ljudsko pravo u Srbiji, održanoj 28. oktobra 2011. godine u Beogradu, učestvovao je prof. Gerard Quinn sa Nacionalnog univerziteta Galway, Republika Irska (Galway University, Center for Disability Law and Policy). Prof. Quinn je bivši potpredsednik Evropskog komiteta za socijalna prava Saveta Evrope, autor mnogih studija te slovi za jednog od najistaknutijih svetskih stručnjaka za primenu međunarodnog ljudskog prava na osobe sa invaliditetom.

Istraživanje o poslovnoj sposobnosti u Srbiji

image.45Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava sprovela istraživanje sudske prakse u postupku oduzimanja i vraćanja poslovne sposobnosti u Srbiji. Na uzorku od više od 1000 sudskih rešenja (997 osnovnih sudova i 68 viših sudova) od 2008. – 2010. godine, dobili smo rezultate koji nažalost potvrđuju ocenu da se poslovna sposobnost osobama sa mentalnim i intelektualnim teškoćama oduzima olako u sumarnom i kratkom postupku te da sama procedura ne osigurava poštovanje prava na pravično suđenje. Takođe smo ustanovili da rezultat većine postupaka dovodi do potpunog lišenja poslovne sposobnosti što ukazuje na povredu prava na poštovanje privatnog i porodičnog života.

U Leskovcu održan prvi modul radionica o pravima osoba sa invaliditetom

image.15U okviru projekta „Ujedinjeni u akciji:Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“ koji realizuje MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“, 22. i 23. oktobra u Leskovcu održan je prvi modul radionica o pravima osoba sa invaliditetom.

Publikacija Inkluzivno obrazovanje: često postavljena pitanja

image.02Snežana Lazarević aktivistkinja je MDRI-S (učesnica u izradi Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja i podzakonskih akata), a ujedno i majka tinejdžera s autizmom uključenog u redovno obrazovanje. Svakodnevno se kroz svoj rad, ali i privatno suočava sa raznim pitanjima roditelja dece koja imaju neku vrstu teškoće. Naime, novi zakonski okvir u obrazovanju omogućava svoj deci da pohađaju najbližu redovnu školu te definiše pravo na podršku u obrazovanju. Međutim proces kojim dete treba navedeno pravo da ostvari zahteva aktivni angažman roditelja, a istovremeno je vrlo složen i u određenoj meri nejasan. Iz tih razloga Snežana je odlučila da objedini ona pitanja koja joj roditelji najčešće upućuju vezano za obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i dati prave informacije u formi pitanja i odgovora. MDRI-S prepoznao je ovo kao vrlo korisnu inicijativu i odštampao ovu publikaciju u 1000 primeraka. U elektronskom obliku možete ju preuzeti ovde, a ukoliko kao organizacija, udruženje, škola ili vrtić želite da dobijete više odštampanih primeraka, kontaktirajte nas.

Publikacija je odštampana uz finansijsku podršku Američke ambasade u Srbiji.