International conference „Equality before the law and supported decision – making“

    Within PERSON project, Mental Disability Rights Initiative MDRI-S , in partnership with Disability Rights International Rights International and support of Office of High Commissioner for Human Rights(OHCHR), organized international conference „Equality before the law and supported decision – making“ that was held on 29-30 June 2016 in Belgrade. The conference was focused on legal capacity and possible alternatives to guardianship with […]

Međunarodna konferencija „Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku“

             U okviru projekta PERSON,  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Disability Rights International i uz podršku Kancelarije UN za ljudska prava  organizovala je međunarodnu konferenciju „Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku„, koja je odžana 29-30. juna 2016. godine u Beogradu. Konferencija se bavila pitanjima poslovne sposobnosti […]

Serbia must respect disability rights

Belgrade, 14th of June 2016 Today, MDAC and Mental Disability Rights Initiative – Serbia held a press conference in Belgrade to urge the Serbian Government to act upon the recommendations it recently received from the UN Disability Committee. Serbia has a long history of disturbing cases of death, torture, neglect and total social exclusion of […]

Srbija mora da poštuje prava osoba sa invaliditetom

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Mental Disability Advocacy Centre MDAC su na konferenciji održanoj u Beogradu pozvale Vladu Srbije da sprovede preporuke koje je nedavno dobila od Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom. Već dugi niz godina u Srbiji smo svedoci uznemirujućih slučajeva smrti, zlostavljanja, zanemarivanja i potpunog isključivanja […]

Konferencija za štampu „Odgovornost Srbije za kršenje prava osoba sa invaliditetom“

Utorak, 14. jun 2016. godine, od 12 do 14h Medija centar Beograd, Terazije 3 Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Mental Disability Advocacy Center MDAC Na konferenciji će se predstaviti Zaključna zapažanja i preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom upućena Republici Srbiji u aprilu 2016. godine u kontekstu poštovanja, zaštite i ostvarivanja […]

Komitet za prava osoba sa invaliditetom izrazio zabrinutost i uputio Srbiji dugačak spisak preporuka

Komitet za prava osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija je razmatrao Inicijalni izveštaj o implementaciji Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koji je Republika Srbija podnela u skladu sa mehanizmom izveštavanja. Komitet je, takođe, razmatrao alternativne izveštaje i priloge nevladinog sektora i nezavisnih institucija o primeni Konvencije i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u Srbiji. […]

Death in Veternik institution is a direct consequence of torture against persons with mental disabilities in Serbia

Nearly a decade after the 2007 report “Torment not Treatment: Segregation and Abuse of Children and Adults with Disabilities in Serbia” published by Mental Disability Rights International, the Republic of Serbia continues to fail to protect persons who live in residential institutions from inhuman and degrading treatment. The lack of action is a serious dereliction […]

Smrt u Veterniku direktna posledica torture nad osobama sa mentalnim smetnjama

Skoro deceniju nakon izveštaja  „Mučenje kao lečenje: Segregacija i zloupotreba dece i odraslih sa posebnim potrebama u Srbiji“ koji je organizacija Mental Disability Rights International objavila 2007. godine, Republika Srbija nije učinila ništa da osobe koje žive u zatvorenim institucijama zaštiti od nečovečnog i ponižavajućeg postupanja. Izostanak reakcije na ovakav tretman korisnika posebno zabrinjava s […]

Exclusion of children with disabilities in residential care from the education system

Almost 60% of children with disabilities in residential care in Serbia are excluded from the educational system. Children with disabilities in residential care do not fulfill their right to education on an equal basis with others. Additional aggravating circumstances are present such as a limited number of schools that cooperate with the institutions, a limited […]

Isključivanje dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovanja

Oko 60% dece sa smetnjama u razvoju osnovnoškolskog uzrasta u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji je potpuno isključeno iz obrazovnog sistema. Deca sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju ne ostvaruju pravo na obrazovanje na jednakoj osnovi kao i druga deca. Postavljaju se dodatne otežavajuće okolnosti u vidu ograničenog broja škola sa kojima domovi sarađuju, ograničenog […]