Discrimination against Women with Disabilities: Sexual intercourse with a helpless person or rape?

MDRI-S submitted to the Constitutional court of the Republic of Serbia an initiative for assessing constitutional legality of the article 179, paragraph 1 of the Criminal code, which determines a criminal act of Sexual intercourse with a helpless person. This provision states that “whoever commits sexual intercourse or equivalent act by taking advantage of person’s […]

Diskriminacija žena sa invaliditetom: obljuba nad nemoćnim licem ili silovanje?

MDRI-S je podneo Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 179. stav 1. Krivičnog zakonika kojim je propisano krivično delo Obljuba nad nemoćnim licem, koje glasi: „ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje […]

Konkurs za male grantove „Donošenje odluka uz podršku“

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S objavljuje konkurs za male grantove pod nazivom „Donošenje odluka uz podršku“ koji treba da doprinese jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom. Opšti ciljevi projekata u okviru konkursa „Donošenje odluka uz podršku“ su: unapređivanje zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom koji […]

Sastanak sa organizacijama civilnog društva „Razvijanje modela donošenja odluka uz podršku i konkurs za organizacije civilnog društva“

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na informativnu sesiju na kojoj ćemo predstaviti razvijanje modela donošenja odluka uz podršku i konkurs za organizacije civilnog društva. Sastanak će biti održan u sredu, 28. septembra 2016. godine, s početkom u 12h, u hotelu Holiday Inn Express u Beogradu. U oktobru 2016. godine, MDRI-S […]

Vršnjačka podrška društvenom uključivanju

Tokom 2015/16. godine, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S sprovela je niz aktivnosti sa Panelom mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koje su promovisale vršnjačku podršku u ostvarivanju prava na život u porodici i prava na obrazovanje za decu sa smetnjama u razvoju. Mladi panelisti i panelistkinje iz Niša, Topole, Novog Sada, Kraljeva, Bujanovca, […]

Netransparentnost državnih organa narušava ugled Srbije

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, kao organizacija koja se dugi niz godina bori za ljudska prava i demokratiju, zajedno sa ostalim dole potpisanim organizacijama civilnog društva, oštro osuđuje postupke kojima organi vlasti u Srbiji narušavaju ugled države netransparentnim predlozima kandidata za članove međunarodnih tela i to na mestima na kojima bi trebalo da […]

International conference „Equality before the law and supported decision – making“

    Within PERSON project, Mental Disability Rights Initiative MDRI-S , in partnership with Disability Rights International Rights International and support of Office of High Commissioner for Human Rights(OHCHR), organized international conference „Equality before the law and supported decision – making“ that was held on 29-30 June 2016 in Belgrade. The conference was focused on legal capacity and possible alternatives to guardianship with […]

Međunarodna konferencija „Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku“

             U okviru projekta PERSON,  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Disability Rights International i uz podršku Kancelarije UN za ljudska prava  organizovala je međunarodnu konferenciju „Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku„, koja je odžana 29-30. juna 2016. godine u Beogradu. Konferencija se bavila pitanjima poslovne sposobnosti […]

Serbia must respect disability rights

Belgrade, 14th of June 2016 Today, MDAC and Mental Disability Rights Initiative – Serbia held a press conference in Belgrade to urge the Serbian Government to act upon the recommendations it recently received from the UN Disability Committee. Serbia has a long history of disturbing cases of death, torture, neglect and total social exclusion of […]

Srbija mora da poštuje prava osoba sa invaliditetom

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Mental Disability Advocacy Centre MDAC su na konferenciji održanoj u Beogradu pozvale Vladu Srbije da sprovede preporuke koje je nedavno dobila od Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom. Već dugi niz godina u Srbiji smo svedoci uznemirujućih slučajeva smrti, zlostavljanja, zanemarivanja i potpunog isključivanja […]