25. novembar – Međunarodni dan sprečavanja nasilja nad ženama

                               Nasilje nad ženama je globalni problem, a raspoloživi podaci pokazuju da je svaka treća žena tokom svog života doživela neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja i da nasilje najčešće čine partneri ili muški članovi porodice. Žene sa mentalnim invaliditetom, koje se nalaze […]

Telegraf.rs dužan je da se javno izvini građanima sa psihosocijalnim teškoćama i ubuduće ne objavljuje sadržaje koje šire predrasude o ovoj društvenoj grupi

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je postojanje diskriminacije povodom pritužbe MDRI-S podnete protiv urednika Telegraf.rs, povodom teksta objavljenog 11. juna 2018. godine, pod naslovom „Opasni psihijatrijski bolesnici slobodno šetaju, napadaju i ubijaju: oko 400.000 ljudi u Srbiji godišnje zatraži pomoć zbog psihičkih problema“. Ovaj organ ustanovio je da je navedenim prilogom stvoren strah i netrpeljivost […]

Zapošljavanje osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama

Obrazovanje i sticanje različitih veština i znanja je neophodan preduslov za zapošljavanje. Od  2009. godine, Zakon svoj deci garantuje osnovno obrazovanje u redovnoj vršnjačkoj grupi, te je naš zakonski okvir, makar nominalno, u skladu sa odredbama Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.  Ako pretpostavimo da je osoba sa intelektualnim ili psihosocijalnim teškoćama  završila školu, da […]

Konferencija za medije “Kršenja osnovnih prava osoba sa invaliditetom u Izveštaju Evropske unije o napretku Srbije”

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, u utorka 4. septembra 2018.godine, održala je konferenciju za štampu u prostorijama Press centra. Na konferenciji je predstavljeno stanje prava osoba sa invaliditetom u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. MDRI-S je jedna od organizacija civilnog društva koja direktno doprinosi sadržaju Izveštaja o napretku, te stoga nastoji da […]

The situation of children and youth with disabilities in the social protection system- Challenges and opportunities

There are 20 institutions for the accommodation of children and youth in Serbia. 11 of them are institutions for children and youth without parental care, 3 are institutions for education of children and youth and 6 are institutions for children and youth with disabilities. According to the latest report of the Republic Institute for Social […]

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti podstiče segregaciju dece i odraslih sa invaliditetom

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S izražava zabrinutost povodom procesa donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kako zbog načina sprovođenja ovog procesa, tako i zbog substantivno loših predloženih zakonskih rešenja. Zakon o socijalnoj zaštiti je krovni zakon koji uređuje oblast socijalne zaštite u Republici Srbijii i kao takav predstavlja […]

Položaj dece i mladih sa invaliditetom u sistemu socijalne zaštite – Izazovi i prilike

U Srbiji postoji 20 ustanova za smeštaj dece i mladih, od tog broja 11 je za decu i mlade bez roditeljskog staranja, 3 ustanove su za vaspitanje dece i mladih i 6 ustanova za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Prema poslednjem izveštaju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu (2017) u ustanovama za decu i […]

Serbian training materials- PODIUM

Now you can download Serbian training materials created within the project “ Path of deinstitutionalization- Urgent Moves (PODIUM)“. More about the project you can find on the following link http://fszk.hu/english/podium/.

Program obuke – PODIUM

Sada možete preuzeti srpski program obuke  nastao u okviru projekta „PODIUM- Put ka deinstitucionalizaciji- hitni koraci“. Takođe, možete preuzeti i program obuke  za trenere i trenerice koji će biti uključeni i koji će upravljati procesom deinstitcionalizacije. Obuku su održali naši projektni partneri iz Danske, u maju 2017.godine u Zadru. Više informacija o samom projektu, možete pronaći […]

II Infosesija i obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliidtetom

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S održala je  jednodnevnu obuku za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom, 2. jula 2018.godine u  Deli – prostoru za kreativno delovanje u Nišu. U okviru obuke održali smo i infosesiju sa lokalnim organizacijama sa ciljem unapređenja podrške koju pružaju osobama sa invaliditetom. Obuci su prisustvovali  omladinski radnici i omladinske […]