Kontakt

Ukoliko ste osoba sa mentalnim ili intelektualnim teškoćama i imate problema sa ostvarivanjem svojih prava ili ste bliski osobi za koju smatrate da je na bilo koji način diskriminisana zbog svog invaliditeta, budite slobodni da nam se obratite sa punim poverenjem. Pružićemo vam podršku stručnim savetom ili konkretnom akcijom. U slučaju da zbog ograničenih resursa ne budemo u situaciji da vam pomognemo, uputićemo vas na jednu od naših partnerskih organizacija.

Takođe nam se ovim putem možete javiti u slučaju generalnih upita, komentara i predloga za saradnju.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Adresa Telefon i faks  
Bulevar kralja Aleksandra 171
11000 Beograd Srbija
mdri.serbia@gmail.com
+381 11 3837204
+381 11 3837205
 

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Predmet poruke
Poruka