Članci

Kada je tretman tortura: Zaštita osoba sa invaliditetom smeštenih u institucijama

Sada je dostupan članak Erika Rozentala i Lori Ahern „Kada je tretman tortura: Zaštita osoba sa invaliditetom smeštenih u institucijama“ (Eric Rosenthal & Laurie Ahern: When Treatment is Torture: Protecting People with Disabilities Detained in Institutions, Human Rights Brief, vol. 19/2, 2012). Širom sveta, osobe sa invaliditetom su podvrgnute lošem tretmanu u psihijatrijskim bolnicama, sirotištima, […]

Međunarodna konferencija “Poslovna sposobnost i život u zajednici: zaštita prava osoba sa invaliditetom”

Beograd, 21-22. maj 2013. godine Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, sala 470 U okviru projekta PERSON, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Disability Rights International i Kancelarijom UN za ljudska prava (OHCHR) organizuje međunarodnu konferenciju „Poslovna sposobnost i život u zajednici: zaštita prava osoba sa […]

Saopštenje povodom predstojećih izmena zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

U poslednjih nekoliko nedelja u medijima smo naišli na informacije o organizovanoj javnoj raspravi o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji su kod nas izazvali zabrinutost u vezi sa daljim razvojem inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji. U periodu kada je Republika Srbija donela zakonsku regulativu koja podržava ostvarivanje prava na obrazovanje svih svojih […]

MDRI-S partnerska organizacija na novom EU projektu: osobe sa invaliditetom kao aktivni građani

U okviru projekta DISCIT – Osobe sa invaliditetom kao aktivni građani, koji finansira Evropska unija, u Briselu je 27. i 28. februara 2013. godine održan prvi sastanak, koji je istovremeno obeležio i početak sprovođenja projekta. Organizator sastanka je NOVA – Norwegian Social Research, a prisustvovali su akademici, donosioci odluka i zastupnici iz deset zemalja EU, […]

„Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“

image.08Dostupan je kompletan izveštaj „Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“.

Možete ga preuzeti ovde.

 

Snimak konferencije sa predstavljanja izveštaja možete pogledati ovde.

 

Predstavljanje izveštaja o položaju dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u institucijama socijalne zaštite

Izveštaj „Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“ dolazi pet godina nakon izveštaja „Mučenje kao lečenje“, koji je Disability Rights International (tada MDRI) objavila u novembru 2007. godine. MDRI-S će predstaviti svoje nalaze koji opisuju još uvek prisutna kršenja ljudskih prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji, koji su prinuđeni da svoj život provode u institucijama.

Predstavljanje izveštaja održaće se u utorak, 9.10.2012. u 12:00 sati u Velikoj sali Medija centra, Terazije 3.

Kampanja RADIM = VREDIM koja promoviše pravo na rad osoba sa intelektualnim teškoćama

Pogledajte video reklamu koja je nastala u sklopu projekta „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno – privatno partnerstvo“ uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji. Više informacija o ovoj temi možete pronaći ovde.

O poslovnoj sposobnosti i produženju roditeljskog prava

image.012U svakodnevnom radu, MDRI-S susreće se sa velikim brojem pitanja o poslovnoj sposobnosti. Mnoge državne službe uvetuju roditelje dece i mladih osoba sa intelektualnim teškoćama da produže roditeljsko pravo odnosno oduzmu poslovnu sposobnost svojoj deci ukoliko žele biti korisnici usluga. Pri tome im ne pružaju potpune informacije o ovoj problematici. Kako bismo im pomogli da dobiju odgovore na neka od pitanja, organizovali smo jednodnevne seminare u Zaječaru, Paraćinu i Leskovcu.

Treći ciklus obuka o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Paraćinu, Leskovcu i Zaječaru

image.011Tokom maja na tri lokacije u Srbiji održan je III. i završni modul radionica o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji je bio posvećen značaju umrežavanja na lokalnom nivou i mrežama podrške za razvoj socijalnog preduzetništva. Učesnici su izrazili zadovoljstvo ovakvim vidom edukacije i složili se da ih seminari inspirišu da pokrenu neke nove usluge i poboljšaju postojeće.

Kako iskoristiti sredstva Evropske unije za ostvarivanje prava na samostalni život?

Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka MDRI-S, prisustvovala je konferenciji “CRPD and the EU Structural Funds: the way ahead for independent living” (Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Strukturni fondovi: put napred za samostalan život) u Briselu. Raspravljalo se o tome kako efektivno i odgovorno ulagati sredstva Evropske unije u sisteme država članica koji će podržati potpuno uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo. Na događaju su predstavljena dva izveštaja o ovoj temi.