Galerija slika

  • Galerija slika »
  • Obuka za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje- staratelje, organizacije osoba sa invaliditetom o ukljucivanju mladih sa mentalnim invaliditetom u svet rada