Galerija slika

  • Galerija slika »
  • OBUKA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, NJIHOVE RODITELJE- STARATELJE, ORGANIZACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM O UKLJUČIVANJU MLADIH SA MENTALNIM INVALIDITETOM U SVET RADA