Galerija slika

  • Galerija slika »
  • Obuka za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje-staratelje i organizacije osoba sa invaliditetom o uključivanju mladih osoba sa mentalnim invaliditetom u svet rada