Galerija slika

  • Galerija slika »
  • Sastanak sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odborom za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva