Galerija slika

Obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

22. maj 2019.godine, Beograd

Radionica"Donošenje odluka uz podršku"

19. i 20. april 2019. godine, Niš

Radionica"Donošenje odluka uz podršku"

5. i 6. april 2019.godine, Novi Sad

Radionica "Donošenje odluka uz podršku"

1. i 2. mart 2019.godine, Beograd

II infosesija i obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

2. jul 2018 godine, Deli - prostor za kreativno delovanje, Niš

Studijska poseta Bugarskoj

U peridu od 24 - 26. juna 2018.godine a okviru programa razmene iskustva koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji", posetili smo partnerske organizacije Bulgarian center for Not – for- Profit Law bcnl.org/en i Global Initiative on Psychiatry www.gip-global.org/organization/fgip-member-organizations/ u Sofiji i bliže se upoznali sa radom njihovih organizacija.

Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom

Obuka za sudije- Beograd 21.maj 2018.godine

Infosesija i obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

14. maj 2018.godine, Omladinski klub"Opens2019", Novi Sad

Path of deinstitutionalization-Urgent Moves (PODIUM)- Radni sastanak

8. i 15. mart 2018.godine, kancelarija MDRI-S

Radionica za roditelje "Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka"

16.februar 2018.godine, hotel 88rooms,Beograd

Dvodnevna radionica"Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka"

13-14.februar 2018.godine, hotel 88rooms, Beograd

Iz dobrih razloga:izložba Poslovna sposobnost- Naše pravo!

18.oktobar 2017.godine,Beograd; Završni događaj u okviru projekta "Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom" koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR

Dvodnevna obuka "Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama"

29- 30. jun 2017. godine, Beograd, hotel Radisson Blue

Radionica "Zaštita od nasilja"

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama 30. jun 2017.godine,Beograd, hotel Radisson Blue

Radni sastanak" Zaštita žena i devojčica sa invaliditetom od nasilja"

20. jun 2017.godine, Beograd, UN WOMEN

Radionica "Zaštita od nasilja"

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama 25. april 2017.godine, Beograd, hotel Zira

Sastanak sa studentima Pravne klinike u Nišu

"Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom" 27.mart 2017. godine, Pravni fakultet Niš

Sastanak sa studentima Pravne klinike u Beogradu

"Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom" 28.mart 2017. godine, Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

15- 16. decembar 2016.godine, Hotel villa Breg Vršac

Deinstitucionalizacija i sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u institucijama"

Dvodnevna obuka "Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama" 28- 29. novembar 2016.godine, Hotel Radisson Blue Beograd

Supporting People with Disabilities to Make Decisions- The South Australian model of Supported Decision- Making

28. jun 2016. godine, Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd

Međunraodna konferencija "Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku"

29- 30. jun 2016. godine, Hotel Metropol Beograd

Panel mladih

Konferencija-Poslovna sposobnost i život u zajednici

Palata Srbija, Beograd,21-22 maj 2013. godine

Seminar o pravima osoba s invaliditetom

Beograd, 2012. godine

Seminar o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Leskovac, Paraćin, Zaječar 2012

Radionica -Značaj samozastupanja za ostvarivanje prava osoba sa intelektualnim poteškoćama

30. oktobar- 1. novembar 2012.godine, Opština Savski Venac