Galerija slika

Iz dobrih razloga:izložba Poslovna sposobnost- Naše pravo!

18.oktobar 2017.godine,Beograd; Završni događaj u okviru projekta "Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom" koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR

Dvodnevna obuka "Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama"

29- 30. jun 2017. godine, Beograd, hotel Radisson Blue

Radionica "Zaštita od nasilja"

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama 30. jun 2017.godine,Beograd, hotel Radisson Blue

Radni sastanak" Zaštita žena i devojčica sa invaliditetom od nasilja"

20. jun 2017.godine, Beograd, UN WOMEN

Radionica "Zaštita od nasilja"

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama 25. april 2017.godine, Beograd, hotel Zira

Sastanak sa studentima Pravne klinike u Nišu

"Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom" 27.mart 2017. godine, Pravni fakultet Niš

Sastanak sa studentima Pravne klinike u Beogradu

"Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom" 28.mart 2017. godine, Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

15- 16. decembar 2016.godine, Hotel villa Breg Vršac

Deinstitucionalizacija i sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u institucijama"

Dvodnevna obuka "Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama" 28- 29. novembar 2016.godine, Hotel Radisson Blue Beograd

Supporting People with Disabilities to Make Decisions- The South Australian model of Supported Decision- Making

28. jun 2016. godine, Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd

Međunraodna konferencija "Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku"

29- 30. jun 2016. godine, Hotel Metropol Beograd

Panel mladih

Konferencija-Poslovna sposobnost i život u zajednici

Palata Srbija, Beograd,21-22 maj 2013. godine

Seminar o pravima osoba s invaliditetom

Beograd, 2012. godine

Seminar o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Leskovac, Paraćin, Zaječar 2012