Samozastupanje

Početkom 2020. godine pokrenuli smo neformalnu grupu samozastupnica i samozastupnika MDRI-S.

Grupu čine mladi ljudi sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i invaliditetom, koji žele da se njihov glas čuje i da postupaju po principu "Ništa o nama bez nas".

Cilj osnivanja neformalne grupe samozastupnika i smaozastupnica MDRI-S je da se uz našu podršku, oni osnaže za različite akcije kojima bi doprineli većoj vidljivosti položaja građana i građanki sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i invaliditetom.

Redovno organizujemo radionice osnaživanja na kojima samozastupnici i samozastupnice diskutuju o važnim pitanjima, vodeći se Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.