Zapošljavanje

Zapošljavanje osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji

Autor: Jelena Jevtović, Snežana Lazarević, Lazar Stefanović

Izdavac: MDRI-S

Datum: Novembar 2021.

Prakse zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Republici Srbiji

Izveštaj sa istraživačkim nalazima

Izdavac: MDRI-S

Datum: Novembar 2021.

Preporuke za podsticanje zapošljavanja osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom

Izdavac: MDRI-S

Datum: Decembar 2020.

Rezultati projekta EQUALIZER

Izdavac: MDRI-S

Datum: Decembar 2020.

Jednake šanse za zapošljavanje osoba sa mentalnim invaliditetom

Izdavac: MDRI-S

Datum: Septembar 2019.

Informator o zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz socijalno preduzetništvo

Uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji

Autor: Dragana Ćirić Milovanović, Ivona Gvozdenović, Lea Šimoković

Izdavac: MDRI-S

Datum: Septembar 2011.