Poslovna sposobnost

Reforma sistema starateljstva nad odraslim osobama (Poslovna sposobnost)

Autor: Dr Kosana Beker, Valentina Lepojević

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Avgust 2021.

Istraživački nalazi o praksama centara za socijalni rad u vezi sa lišavanjem poslovne sposobnosti

Autor: Ljiljana Plazinić

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: 2020.

Smernice za centre za socijalni rad

Autor: Kosana Beker, Sandra Perić, Lazar Stefanović

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: 2020.

Kanadski modeli odlučivanja uz podršku kao moguća alternativa režimu starateljstva u srbiji

Autor: Lazar Stefanović, Elisabeth Beauchamp

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Avgust 2019.

Uključivanje mladih sa mentalnim invaliditetom u omladinski rad

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Decembar 2018.

Poslovna sposobnost - Sudska praksa i zakoni u Srbiji 2016.godine

Autor: Kosana Beker i Tijana Milošević

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Novembar 2016.

Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

Autor: dr Nevena Petrušić, Kosana Beker, Dragana Ćirić Milovanović

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Septembar 2016.

Katalog pravnih propisa

Autor: Kosana Beker, Tijana Milošević

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Maj 2016.

Zbirka radova i preporuka

Autor: Biljana Janjić, Kosana Beker, Milan M. Marković

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Novembar 2014.

Lišenje poslovne sposobnosti

Autor: Kosana Beker;

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Novembar 2014.

Poslovna sposobnost kao osnovno ljudsko pravo

Vodič kroz domaću praksu i moguće alternative starateljstvu

Autor: Dragana Ćirić Milovanović, Lea Šimoković

Izdavac: MDRI-S

Datum: Mart 2013.

Imam pravo: Posovna sposobnost

Izdavac: MDRI-S