Obrazovanje

Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema

Autor: Biljana Janjić, Kosana Beker

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Mart 2016.

Moj sin Stefan

Autor: Snežana Lazarević

Izdavac: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Septembar 2010.