Izveštaji

Usluge u zajednici za osobe sa invaliditetom: politike i praksa

Autor: Lazar Stefanović, Snežana Lazarević

Izdavac: MDRI-S

Datum: Juli, 2023

Analiza usklađenosti javnih politika sa standardima ljudskih prava osoba sa invaliditetom i zakonskim okvirom u Republici Srbiji

Autor: Dragana Ćirić Milovanović, Snežana Lazarević

Izdavac: MDRI-S

Datum: Juni 2023

Godišnji izveštaj 2022_MDRI-S

Autor: MDRI-S

Izdavac: MDRI-S

Datum: Januar 2023.

Položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji - Nulti izveštaj

Autor: Snežana Lazarević; Dragana Ćirić Milovanović; Radoš Keravica; Ljupka MIhajlovska; Gordana Rajkov; Mimica Živadinović

Izdavac: MDRI-S

Datum: Oktobar 2022.

Profil organizacije MDRI-S

Izdavac: MDRI-S

Datum: April 2022.

Godišnji izveštaj 2021_MDRI-S

Autor: MDRI-S

Izdavac: MDRI-S

Datum: Januar 2022.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Izdavac: MDRI-S

Datum: Novembar 2014.

Univerzalnost prava u praksi

analiza primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetomu odnosu na osobe sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Autor: Dragana Ćirić Milovanović, Snežana Lazarević, Lea Šimoković

Izdavac: MDRI-S, People in Need

Datum: Mart 2013.

Zaboravljena deca Srbije

Autor: Erik Rozental, JD, LL.D.(hon), izvršni direktor, Disability Rights International (DRI); Dragana Ćirić Milovanović, MA, direktorka evropskih programa, DRI; Prisila Rodrigez, LL.M, saradnica direktora, DRI; Lori Ahern, predsednica, DRI

Izdavac: DRI i MDRI-S

Sklonjeni i zaboravljeni

Segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Izdavac: MDRI-S

Mučenje kao lečenje

Segregacija i zloupotreba dece i odraslih sa posebnim potrebama u Srbiji.

Autor: Laurie Ahern; Eric Rosenthal

Izdavac: Disability Rights International