25. novembar – Međunarodni dan sprečavanja nasilja nad ženama

23. новембра 2018.

                              

Nasilje nad ženama je globalni problem, a raspoloživi podaci pokazuju da je svaka treća žena tokom svog života doživela neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja i da nasilje najčešće čine partneri ili muški članovi porodice. Žene sa mentalnim invaliditetom, koje se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim ili psihijatrijskim ustanovama u Srbiji, pored institucionalnog nasilja koje preživljavaju, nasilja od drugih korisnika, zaposlenih ili osoba van ustanove, izložene su i većem riziku od partnerskog nasilja na koje još uvek ne postoji adekvatan sistemski odgovor. 

Istraživanje, koje je 2016/17. godine realizovao tim Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, pokazalo je da žene sa mentalnim invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama gotovo svakodnevno preživljavaju fizičko, seksualno, psihičko i ekonomsko nasilje, uključujući i partnersko nasilje, seksualno uznemiravanje i silovanje. Žene sa kojima smo razgovarale navode da se dešava da ih muškarci (drugi korisnici) napadaju, udaraju i prisiljavaju na seks.

Jedan od zaključaka istraživanja je da ne postoji adekvatan način reagovanja na situacije partnerskog nasilja u rezidencijalnim ustanovama i čini se da redovni mehanizmi, kao što su prijava policiji, izdavanje hitnih mera, interni timovi za sprečavanje nasilja nisu primenjivi na nasilje u velikim rezidencijalnim ustanovama. Dodatno je zabrinjavajuće što zaposleni neretko minimalizuju ili ignorišu situacije partnerskog nasilja dok agresivnost stereotipno povezuju sa vrstom invaliditeta osoba koje žive u ustanovama. Na taj način se institucionalno nasilje „normalizuje“, sistem se oslobađa odgovornosti, a ženama se prećutno ukida mogućnost prijave ili reagovanja na nasilje.

Ivana, sa početka naše priče, koja već 20 godina živi u jednoj ustanovi u Srbiji rekla nam je: „Moj prvi momak u domu me je tukao zato što sam pušila. Njemu se to nije sviđalo. Žalila sam se vaspitačicama ali one nisu reagovale. Zaštitio me je drug iz doma.“

S obzirom da 25. novembra obeležavamo Međunarodni dan sprečavanja nasilja nad ženama i da tada počinje globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, skrećemo pažnju na nasilje koje preživljavaju žene sa mentalnim invaliditetom, a koje često ostaju nevidljive dok se verodostojnost njihovih priča i iskustava dovodi u pitanje. Sledeće tri godine, organizacija MDRI-S će u partnerstvu sa udruženjem građanki FemPlatz raditi na obezbeđivanju pristupačnih usluga za žene koje se nalaze na smeštaju u domovima, nastavljanju procesa deinstitucionalizacije i na osnaživanju žena sa mentalnim invaliditetom da žive život bez nasilja.

Program se realizuju uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund), koji je jedini globalni fond posvećen isključivo pitanjima svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama na lokalnom i nacionalnom nivou. Prikupljena sredstva podržavaju inicijative koje imaju specifičan i održiv uticaj.