Publikacije – Univerzalnost u praksi

image.01

Profil organizacije MDRI-S

Izdavač: MDRI-S
Datum: April 2022.

Profil organizacije MDRI-S.pdf

 
image.01

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Izdavač: MDRI-S
Datum: 11.2014.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.pdf

 
image.01

Univerzalnost prava u praksi: analiza primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetomu odnosu na osobe sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović, Snežana Lazarević, Lea Šimoković
Izdavač: MDRI-S, People in Need
Datum: 03.2013.

Univerzalnost prava u praksi.pdf

 

Obrazovanje

 
DI_Myth_Buster

Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema

Autori: Biljana Janjić, Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: mart 2016.
Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema.pdf

 
image.01

Moj sin Stefan

Autorka: Snežana Lazarević
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI
Datum: 09.2010.

Moj sin Stefan.pdf

 

Zapošljavanje

 

Zapošljavanje osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji

Autorke i Autor: Jelena Jevtović, Snežana Lazarević, Lazar Stefanović
Izdavač: MDRI-S
Datum: Novembar 2021.

Zapošljavanje osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji.pdf

 

Prakse zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Republici Srbiji – Izveštaj sa istraživačkim nalazima

Izdavač: MDRI-S
Datum: Novembar 2021.

Izveštaj sa istraživačkim nalazima.pdf

 

Rezultati projekta EQUALIZER

Izdavač: MDRI-S
Datum: Decembar 2020.

Rezultati projekta EQUALIZER.pdf

 

Preporuke za podsticanje zapošljavanja osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom

Izdavač: MDRI-S
Datum: Decembar 2020.

Preporuke za podsticanje zapošljavanja.pdf

 

Jednake šanse za zapošljavanje osoba sa mentalnim invaliditetom

Izdavač: MDRI-S
Datum: 09.2019.

Liflet.pdf

 
image.01

Informator o zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz socijalno preduzetništvo

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović, Ivona Gvozdenović, Lea Šimoković
Izdavač: MDRI-S
Datum: 09.2011.

Informator.pdf

Uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji