Publikacije – Tortura i zlostavljanje

tortura-i-zlostavljanje

ANALIZA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM TOKOM KOVID-19 KRIZE

Autori Autorke: Lazar Stefanović, Snežana Lazarević, Dragana Ćirić Milovanović
Izdavač: MDRI-S
Datum: Novembar 2021.

ANALIZA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM TOKOM KOVID-19 KRIZE.pdf

 
tortura-i-zlostavljanje

Analiza rada internih i nezavisnih kontrolnih mehanizama za zaštitu ljudiskih prava korisnika ustanova socijalne zaštite tokok COVID-19 krize u Republici Srbiji

Autorke: Snežana Lazarević; Dragana Ćirić Milovanović
Izdavač: MDRI-S
Datum: Jun 2021.

Analiza rada internih i nezavisnih kontrolnih mehanizama za zaštitu ljudiskih prava korisnika ustanova socijalne zaštite tokok COVID-19 krize u Republici Srbiji.pdf

 
tortura-i-zlostavljanje

Zaboravljena deca Srbije

Autorke: Erik Rozental, JD, LL.D.(hon), izvršni direktor, Disability Rights International (DRI); Dragana Ćirić Milovanović, MA, direktorka evropskih programa, DRI; Prisila Rodrigez, LL.M, saradnica direktora, DRI; Lori Ahern, predsednica, DRI
Izdavač: DRI i MDRI-S
Datum: Jun 2021.

Zaboravljena deca Srbije.pdf

 
tortura-i-zlostavljanje

Zaštita seksualnih i reproduktivnih prava žena sa mentalnim invaliditetom i zaštita od nasilja

Autorke: Biljana Janjić; Kosana Beker; Valentina Lepojević
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 2020.

Zaštita seksualnih i reproduktivnih prava žena sa mentalnim invaliditetom i zaštita od nasilja.pdf

 
tortura-i-zlostavljanje

Tortura i zlostavljanje u kontekstu osoba sa invaliditetom

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović, Milan M. Marković
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 10.2013.


Tortura i zlostavljanje.pdf

 
image.01

Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Izdavač: MDRI-S
Datum: 03.2013.

Sklonjeni_i_zaboravljeni.pdf

 
DI_Myth_Buster

Mučenje kao lečenje: Segregacija i zloupotreba dece i odraslih sa posebnim potrebama u Srbiji.

Autori: Laurie Ahern; Eric Rosenthal
Izdavač: Disability Rights International

Datum: 2007.
Mučenje kao lečenje.pdf