Publikacije – Poslovna sposobnost

Reforma sistema starateljstva nad odraslim osobama (Poslovna sposobnost)

Autorke: Dr Kosana Beker, Valentina Lepojević
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Beograd, Avgust 2021.
Reforma sistema starateljstva nad odraslim osobama (Poslovna sposobnost).pdf

 
Smernice za centre za socijalni rad

Istraživački nalazi o praksama centara za socijalni rad u vezi sa lišavanjem poslovne sposobnosti

Autori: Ljiljana Plazinić
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Beograd, 2020.
Istraživački nalazi.pdf

 
Smernice za centre za socijalni rad

Smernice za centre za socijalni rad

Autori: Kosana Beker, Sandra Perić, Lazar Stefanović
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Beograd, 2020.
Smernice za centre.pdf

 
Uključivanje mladih sa mentalnim invaliditetom u omladinski rade

KANADSKI MODELI ODLUČIVANJA UZ PODRŠKU KAO MOGUĆA ALTERNATIVA REŽIMU STARATELJSTVA U SRBIJI

Autori: Lazar Stefanović, Elisabeth Beauchamp
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: avgust 2019.
Publikacija.pdf

 
Uključivanje mladih sa mentalnim invaliditetom u omladinski rade

Uključivanje mladih sa mentalnim invaliditetom u omladinski rad

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: decembar 2018.
Uključivanje mladih sa mentalnim invaliditetom u omladinski rad.pdf

 
Poslovna sposobnost- Sudska praksa i zakoni u Srbiji 2016.godine

Poslovna sposobnost- Sudska praksa i zakoni u Srbiji 2016.godine

Autori: Kosana Beker i Tijana Milošević
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: novembar 2016.
Poslovna sposobnost- Sudska praksa i zakoni u Srbiji 2016.godine.pdf

 
Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

Autori: dr Nevena Petrušić, Kosana Beker, Dragana Ćirić Milovanović
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: septembar 2016.
Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti.pdf

 
DI_Myth_Buster

Katalog pravnih propisa

Autori: Kosana Beker, Tijana Milošević
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: maj 2016.
Katalog pravnih propisa.pdf

 
DI_Myth_Buster

Zbirka radova i preporuka

Urednici: Biljana Janjić, Kosana Beker, Milan M. Marković;

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: Novembar 2014.
Zbirka radova i preporuka.pdf

 
DI_Myth_Buster

Lišenje poslovne sposobnosti

Autorka/urednica: Kosana Beker;

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S;

Datum: Novembar 2014.
Lišenje poslovne sposobnosti.pdf

 
image.01

Poslovna sposobnost kao osnovno ljudsko pravo: vodič kroz domaću praksu i moguće alternative starateljstvu

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović, Lea Šimoković
Izdavač: MDRI-S
Datum: 03.2013.

Poslovna_sposobnost kao osnovno ljudsko pravo.pdf

 
image.01

Imam pravo: Posovna sposobnost

Izdavač: MDRI-S

Imam pravo: Posovna sposobnost.pdf