Publikacije – Deinsitucionalizacija

 

Smernice za pužaoce usluga

Autorke: Dr Kosana Beker , Biljana Janjić
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum:Novembar 2021.
Smernice za pužaoce usluga.pdf

 

Izolovane u izolaciji- Komunikacija sa ženama sa mentalnim invaliditetom iz rezidencijalnih ustanova u Srbiji tokom COVID-19 pandemije

Autorke: Maja Popović, Marijana Jović, Maša Pavlović
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum:Avgust 2021.
Izolovane u izolaciji- Komunikacija sa ženama sa mentalnim invaliditetom iz rezidencijalnih ustanova u Srbiji tokom COVID-19 pandemije.pdf

 

Deinstitucionalizacija žene sa mentalnim invaliditetom

Autorke: Dr Kosana Beker, Valentina Lepojević
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum:Avgust 2021.
Deinstitucionalizacija žene sa mentalnim invaliditetom.pdf

 
DI_Myth_Buster

Sigurne kuće – Kapaciteti za pružanje pristupačne i dostupne usluge ženama sa invaliditetom, stanje u Srbiji – polazna analiza

Autorke: Kosana Beker, Tijana Milošević, Andrijana Čović
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum:Novembar 2020.
Sigurne kuće – polazna analiza.pdf

DI_Myth_Buster

Priručnik o EU fondovima

Autori: Ines Bulić Cojocariu, Lazar Stefanović
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum:maj 2020.
Priručnik o EU fondovi.pdf

 
DI_Myth_Buster

Smernice za sprečavanje nasilja prema ženama sa invaliditetom u uslugama/ službama podrške

Autorka: Dr Nevena Petrušić
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: decembar 2017.
Smernice za sprečavanje nasilja prema ženama sa invaliditetom u uslugama/ službama podrške.pdf

 
DI_Myth_Buster

Nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim institucijama

Autori: Kosana Beker; Tijana Milošević
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: decembar 2017.
Nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim institucijama.pdf

 
DI_Myth_Buster

Ovde i zidovi imaju uši

Autori: Biljana Janjić, Dragana Ćirić Milovanović
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: avgust 2017.
Ovde i zidovi imaju uši.pdf

 
DI_Myth_Buster

Svako dete ima pravo da živi, razvija se i raste u porodičnom okruženju

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: mart 2016.
Svako dete ima pravo da živi, razvija se i raste u porodičnom okruženju.pdf

 
DI_Myth_Buster

Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema

Autori: Biljana Janjić, Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: mart 2016.
Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema.pdf

 
mitovi

Razbijanje mitova

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 12.2013.


Razbijanje mitova.pdf

 
Deinstitucionalizacija-osnazimo-porodice

Zaustavimo institucionalizaciju. Osnažimo porodice.

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 12.2013.

Zaustavimo institucionalizaciju.pdf

 
image.01

Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Izdavač: MDRI-S
Datum: 03.2013.

Sklonjeni_i_zaboravljeni.pdf