Publikacije – Deinsitucionalizacija

DI_Myth_Buster

Priručnik o EU fondovima

Autori: Ines Bulić Cojocariu, Lazar Stefanović
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum:maj 2020.
Priručnik o EU fondovi.pdf

 
DI_Myth_Buster

Smernice za sprečavanje nasilja prema ženama sa invaliditetom u uslugama/ službama podrške

Autorka: Dr Nevena Petrušić
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: decembar 2017.
Smernice za sprečavanje nasilja prema ženama sa invaliditetom u uslugama/ službama podrške.pdf

 
DI_Myth_Buster

Nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim institucijama

Autori: Kosana Beker; Tijana Milošević
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: decembar 2017.
Nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim institucijama.pdf

 
DI_Myth_Buster

Ovde i zidovi imaju uši

Autori: Biljana Janjić, Dragana Ćirić Milovanović
Izdavač
: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: avgust 2017.
Ovde i zidovi imaju uši.pdf

 
DI_Myth_Buster

Svako dete ima pravo da živi, razvija se i raste u porodičnom okruženju

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: mart 2016.
Svako dete ima pravo da živi, razvija se i raste u porodičnom okruženju.pdf

 
DI_Myth_Buster

Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema

Autori: Biljana Janjić, Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Datum: mart 2016.
Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema.pdf

 
mitovi

Razbijanje mitova

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 12.2013.


Razbijanje mitova.pdf

 
Deinstitucionalizacija-osnazimo-porodice

Zaustavimo institucionalizaciju. Osnažimo porodice.

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Datum: 12.2013.

Zaustavimo institucionalizaciju.pdf

 
image.01

Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji

Izdavač: MDRI-S
Datum: 03.2013.

Sklonjeni_i_zaboravljeni.pdf