Partnerske publikacije

image.01

Živeti i raditi kao svi ljudi

Datum: 11.2012.

Ziveti i raditi.pdf

Tekst je nastao na osnovu publikacije „Živeti i raditi kao svi ljudi“ Udruge za samozastupanje, prvog udruženja osoba sa intelektualnim teškocama u Republici Hrvatskoj.

 
image.01

Stanovanje u zajednici uz podršku

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović; Lea Šimoković
Datum: 11.2012.

Stanovanje u zajednici.pdf

Tekst je nastao na osnovu publikacije „Stanovanje u zajednici uz podršku“ Udruge za samozastupanje, prvog udruženja osoba sa intelektualnim teškocama u Republici Hrvatskoj.

 
image.01

Moja prava: prava ljudi i poslovna sposobnost

Datum: 11.2012.

Prava ljudi.pdf

Tekst je nastao na osnovu publikacije „Moja prava: prava ljudi i poslovna sposobnost“ Udruge za samozastupanje, prvog udruženja osoba sa intelektualnim teškocama u Republici Hrvatskoj.

 
image.01

Šta je diskriminacija i kako se od nje zaštititi?

Autorka: Dragana Ćirić Milovanović; Lea Šimoković
Datum: 11.2012.

Diskriminacija.pdf

Jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije. Autorke Praktikuma su: Prof. Dr Nevena Petrušic, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Kosana Beker, MA, pomocnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

 
image.01

Primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

Autori: Biljana Janjić, Nataša Milojević, Snežana Lazarević
Izdavač: Udruženje studenata sa hendikepom
Datum: 09.2012.

Primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji.pdf

 
image.01

Vodič kroz prava dece sa smetnjama u razvoju

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 12.2011.

Vodič kroz prava dece sa smetnjama u razvoju.pdf

 
image.01

Lokalni servisi podrške

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 04.2011.

Lokalni servisi podrške.pdf

 
image.01

Bilten: Diskriminacija

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 06.2010.

Bilten: Diskriminacija.pdf

 
image.01

Pravo da donesem odluku

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 05.2010.

Pravo da donesem odluku.pdf

 
image.01

Bilten: Obrazovanje

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 04.2010.

Bilten: Obrazovanje.pdf

 
image.01

Bilten: Deinstitucionalizacija

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 03.2010.

Bilten: Deinstitucionalizacija.pdf