Partnerske publikacije

image.01

Primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

Autori: Biljana Janjić, Nataša Milojević, Snežana Lazarević
Izdavač: Udruženje studenata sa hendikepom
Datum: 09.2012.

Primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji.pdf

 
image.01

Vodič kroz prava dece sa smetnjama u razvoju

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 12.2011.

Vodič kroz prava dece sa smetnjama u razvoju.pdf

 
image.01

Lokalni servisi podrške

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 04.2011.

Lokalni servisi podrške.pdf

 
image.01

Bilten: Diskriminacija

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 06.2010.

Bilten: Diskriminacija.pdf

 
image.01

Pravo da donesem odluku

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 05.2010.

Pravo da donesem odluku.pdf

 
image.01

Bilten: Obrazovanje

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 04.2010.

Bilten: Obrazovanje.pdf

 
image.01

Bilten: Deinstitucionalizacija

Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Datum: 03.2010.

Bilten: Deinstitucionalizacija.pdf