Galerija slika

Radionica o zapošljavanju sa osobe sa mentalnim invaliditetom

MDRI-S je u saradnji sa ManpowerGroup Srbija organizovala radionicu za osobe sa mentalnim invaliditetom 9-12. maj 2022. Beograd

Zavrsna konferencija "Ravnopravne u zajednici"

23.11.2021. Hotel Zira Beograd Zavrsni dogadjaj projekta „Pristupacnost usluga zenama sa invaliditetom koje su prezivele nasilje u rezidencijalnim ustanovama“ koje od 2018. godine realizuju MDRI-S i FemPlatz uz podrsku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad zenama (UNTF). Konferencija je organizovana po hibridnom modelu – online ukljucenje preko Zoom platforme i uzivo u sali hotela.

Obuka za savetnike/ce i mentore/ke o pristupačnim specijalizovanim uslugama za žene sa mentalnim invaliditetom koje su preživele rodno zasnovano nasilje u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji

15 -16.. maj 2021. godine, Zrenjanin Obuka je realizovana u partnerstvu sa udruženjem građanki FemPlatz, podržane od strane Fonda UN za suzbijannje nasilja nad ženama UNTF.

Obuka- Jacanje kapaciteta OCD za zagovaranje za unapredjenje polozaja zena sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

13-14. maj 2021. godine, Zrenjanin Obuka je realizovana u partnerstvu sa udruženjem građanki FemPlatz, podržane od strane Fonda UN za suzbijannje nasilja nad ženama UNTF

OBUKA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, NJIHOVE RODITELJE- STARATELJE, ORGANIZACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM O UKLJUČIVANJU MLADIH SA MENTALNIM INVALIDITETOM U SVET RADA

25. jun 2020, Beograd U okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER, koji podržava Evropska unija a sprovode ga MDRI-S i Naša Kuća

Infosesija za poslodavce o uključivanju mladih sa mentalnim invaliditetom u svet rada

22. jun 2020, Aranđelovac U okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER, koji podržava Evropska unija a sprovode ga MDRI-S i Naša Kuća

OBUKA- PRISTUPACNE USLUGE ZA ZENE SA INVALIDITETOM KOJE SU PREZIVELE RODNO ZASNOVANO NASILJE U REZIDENCIJALNIM USTANOVAMA

10-11. maj 2021. godine, Zrenjanin Obuka je realizovana u partnerstvu sa udruženjem građanki FemPlatz, podržane od strane Fonda UN za suzbijannje nasilja nad ženama UNTF

Obuka o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

22-23. februar 2020. godine u Nišu. Obuka je realizovana u partnerstvu sa udruženjem građanki FemPlatz, podržane od strane Fonda UN za suzbijannje nasilja nad ženama UNTF

Radionica za žene sa invaliditetom "Mehanizmi zaštite od nasilja"

22-23. februar 2020.godine u Nišu. Radionica je realizovana u partnerstvu sa Udruženjem građanki FemPlatz koju podržava Fond UN za suzbijanje nasilja nad ženama

Obuka za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje- staratelje, organizacije osoba sa invaliditetom o ukljucivanju mladih sa mentalnim invaliditetom u svet rada

8. februar 2020, Zajecar U okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER, koji podrzava Evropska unija a sprovode ga MDRI-S i Nasa Kuca

Infosesija za poslodavce o uključivanju mladih sa mentalnim invaliditetom u svet rada

7. februar 2020, Zaječar U okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER, koji podržava Evropska unija a sprovode ga MDRI-S i Naša Kuća

Trening samozastupnica i samozastupnika za učešće u političkom i javnom životu na nacionalnom nivou

23-25. januar 2020. Beograd Trening je realizovan u okviru projekta „Samozastupanje za veće političko učešće osoba sa intelektualnim teškoćama“, koji podržava OHCHR, Srbija

Obuka za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje-staratelje, organizacije osoba sa invaliditetom o uključivanju mladih osoba sa mentalnim invaliditetom u svet rada

18. oktobar 2019.godine, Užice U okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ( Equality before the law as a precondition for employment of persons with disabilities) EQUALIZER, koji podržava Evropska unija a sprovode ga MDRI-S i Naša Kuća

Infosesija za poslodavce o uključivanju mladih osoba sa mentalnim invaliditetom u svet rada

11. oktobar 2019.godine, Beograd U okviru projekta "Jednakost u praksi: osobe sa mentalnim invaliditetom na tržištu rada" koji se finansira iz budžeta Republike Srbije - Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao deo programa "Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu".

Obuka za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje-staratelje i organizacije osoba sa invaliditetom o uključivanju mladih osoba sa mentalnim invaliditetom u svet rada

28. septembar 2019.godine, Leskovac U okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ( Equality before the law as a precondition for employment of persons with disabilities) EQUALIZER, koji podržava Evropska unija a sprovode ga MDRI-S i Naša Kuća

Infosesije za poslodavce o uključivanju mladih osoba sa mentalni invaliditetom u svet rada

27. septembar 2019.godine, Niš i Leskovac U okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom( Equality before the law as a precondition for employment of persons with disabilities)EQUALIZER, koji podržava Evropska unija. Infosesija u Nišu podržana je i sredstvima Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u okviru programa "Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu" kroz projekat “Jednakost u praksi: osobe sa mentalnim invaliditetom na tržištu rada" koji se finansira iz budžeta Republike Srbije.

Obuka o samozastupanju žena sa invaliditetom koje imaju iskustvo institucionalizacije

16.jul 2019.godine, Beograd U okviru projekta "Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama", koji realzujemo u partnerstvu sa Udruženjem građanki FemPlatz uz podršku Fonda UN za suzbijanje nasilja nad ženama UNTF

Radni sastanak sa predstavnicama NPM Zaštitinika Građana

4. jul 2019. godine, Beograd U okviru projekta "Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama", koji realzujemo u partnerstvu sa Udruženjem građanki FemPlatz uz podršku Fonda UN za suzbijanje nasilja nad ženama UNTF

Obuka o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

22-23.jun 2019.godine Beograd Obuka je realizovana u partnerstvu sa Udruženjem građanki FemPlatz, podržane od strane Fonda UN za suzbijanje nasilja nad ženama UNTF

Radionica za žene sa invaliditetom " Mehanizmi zaštite od nasilja"

22-23.jun 2019.godine, Beograd Radionica je realizovana u partnerstvu sa Udruženjem građanku FemPlatz koju podržava Fond UN za suzbijanje nasilja nad ženama

Radni sastanak " Zakonski okvir kao preduslov bezbednosti žena sa invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava u Srbiji"

19.jun 2019.godine, Beograd U okviru projekta "Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama", koji realzujemo u partnerstvu sa Udruženjem građanki FemPlatz uz podršku Fonda UN za suzbijanje nasilja nad ženama UNTF

Fokus grupa sa roditeljima osoba sa mentalnim invaliidtetom

18.jun 2019. godine, Beograd U okviru projekta Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER koje finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, koji sprovodimo u partnerstvu sa Našom Kućom

Obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

12. jun 2019.godine, Leskovac

Obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

22. maj 2019.godine, Beograd

Radionica"Donošenje odluka uz podršku"

19. i 20. april 2019. godine, Niš

Radionica"Donošenje odluka uz podršku"

5. i 6. april 2019.godine, Novi Sad

Radionica "Donošenje odluka uz podršku"

1. i 2. mart 2019.godine, Beograd

II infosesija i obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

2. jul 2018 godine, Deli - prostor za kreativno delovanje, Niš

Studijska poseta Bugarskoj

U peridu od 24 - 26. juna 2018.godine a okviru programa razmene iskustva koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji", posetili smo partnerske organizacije Bulgarian center for Not – for- Profit Law bcnl.org/en i Global Initiative on Psychiatry www.gip-global.org/organization/fgip-member-organizations/ u Sofiji i bliže se upoznali sa radom njihovih organizacija.

Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom

Obuka za sudije- Beograd 21.maj 2018.godine

Infosesija i obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

14. maj 2018.godine, Omladinski klub"Opens2019", Novi Sad

Path of deinstitutionalization-Urgent Moves (PODIUM)- Radni sastanak

8. i 15. mart 2018.godine, kancelarija MDRI-S

Radionica za roditelje "Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka"

16.februar 2018.godine, hotel 88rooms,Beograd

Dvodnevna radionica"Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka"

13-14.februar 2018.godine, hotel 88rooms, Beograd

Iz dobrih razloga:izložba Poslovna sposobnost- Naše pravo!

18.oktobar 2017.godine,Beograd; Završni događaj u okviru projekta "Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom" koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR

Dvodnevna obuka "Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama"

29- 30. jun 2017. godine, Beograd, hotel Radisson Blue

Radionica "Zaštita od nasilja"

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama 30. jun 2017.godine,Beograd, hotel Radisson Blue

Radni sastanak" Zaštita žena i devojčica sa invaliditetom od nasilja"

20. jun 2017.godine, Beograd, UN WOMEN

Radionica "Zaštita od nasilja"

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama 25. april 2017.godine, Beograd, hotel Zira

Sastanak sa studentima Pravne klinike u Nišu

"Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom" 27.mart 2017. godine, Pravni fakultet Niš

Sastanak sa studentima Pravne klinike u Beogradu

"Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom" 28.mart 2017. godine, Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

15- 16. decembar 2016.godine, Hotel villa Breg Vršac

Deinstitucionalizacija i sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u institucijama"

Dvodnevna obuka "Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama" 28- 29. novembar 2016.godine, Hotel Radisson Blue Beograd

Supporting People with Disabilities to Make Decisions- The South Australian model of Supported Decision- Making

28. jun 2016. godine, Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd

Međunraodna konferencija "Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku"

29- 30. jun 2016. godine, Hotel Metropol Beograd

Panel mladih

Konferencija-Poslovna sposobnost i život u zajednici

Palata Srbija, Beograd,21-22 maj 2013. godine

Seminar o pravima osoba s invaliditetom

Beograd, 2012. godine

Seminar o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Leskovac, Paraćin, Zaječar 2012

Radionica -Značaj samozastupanja za ostvarivanje prava osoba sa intelektualnim poteškoćama

30. oktobar- 1. novembar 2012.godine, Opština Savski Venac