Call to Action: Protect the Right to Family Life and Prevent Institutionalization for All Children – July 21, 2021

Disability Rights International and its partners invite disability rights groups, NGOs, activists, academics and others to support the Call to Action to Protect the Right to Family Life and Prevent Institutionalisation for All Children. Read and support the Call to Action here. The signatories to this call to action acknowledge the leadership of the United Nations […]

Poziv za učešće u istraživanju (Procena pristupačnosti usluga za planiranja porodice namenjenih osobama iz marginalizovanih grupa u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije)

Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Istočnu Evropu i region Centralne Azije o preprekama sa kojima se suočavaju osobe iz marginalizovanih grupa u pristupu sveobuhvatnim uslugama planiranja porodice namenjene ženama  i devojčicama sa invaliditetom, ženama koje su preživele partnersko nasilje, ženama sa HIV-om. Upitnik je još uvek otvoren i možete […]

Moja talenat za računanje datuma

Autor: Stefan Lazarević Od malih nogu sam voleo da računam datume i pamtio sam ih na razne načine. Primetio sam da je drugim ljudima veoma zanimljivo kada se ispostavi da brzo odgovorim na pitanje kada se nešto dogodilo i da umem da izračunam koji dan će biti, ili je bio određenog datuma. Nedavno smo se […]

Nečujni krici ili zašto ne postoji dostojanstven smeštaj

Autorka: Snežana Lazarević Dario Rosi, predsednik udruženja Autizam – pravo na život objavio je na sajtu Peščanika tekst pod naslovom „Između Ua i Ura ogromni je Ihahaj“, koji je prenet i na portalu Direktno. Kao majku mladića sa autizmom i kao članicu i aktivistikinju MDRI-S tekst me je veoma uznemirio i potresao. Bila sam član monitoring tima i učestvovala […]

Saopštenje Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Sada je red da državni organi samostalno obiđu institucije, svako u svojoj nadležnosti Beograd, 03.07.2021. – Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S demantuje da će u stručnom timu koji će obići ustanove socijalne zaštite, uz predstavnike ministarstava biti i predstavnici ove organizacije, kako je to objavljeno u saopštenju za javnost Ministarstva za rad, […]

Saopštenje Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S:

Održan inicijalni sastanak, sada je neophodno da ministarstvo preduzme konkretne korake Beograd, 1. jul 2021. godine –  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S se odazvala pozivu ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darije Kisić Tepavčević za održavanje sastanka u vezi sa nalazima objavljenim u izveštaju Zaboravljena deca Srbije.  Razgovor […]

Neprihvatljivo ćutanje administracije u vezi sa nalazima o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u institucijama socijalne zaštite

Platforma organizacija sa saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava izražava duboku zabrinutost u vezi sa stanjem u institucijama socijalne zaštite i dokazima o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ovim ustanovama kojim Republika Srbija krši međunarodne obaveze kao i sopstveni Ustav i zakone kojima se zabranjuje diskriminacija na osnovu invaliditeta. […]

Zaboravljena deca Srbije – Sažetak

U izveštaju ,,Mučenje kao lečenje”, koji je Disability Rights International (DRI) objavila 2007. godine, zabeležena su brojna kršenja ljudskih prava osoba sa invaliditetom, koje su segregisane od društva i prisiljene da svoj život provode u instituciji.  DRI je u institucijama zatekla ,,prljave uslove, zarazne bolesti, nedostatak zdravstvene nege i rehabilitacije, kao i izostanak adekvatnog nadzora” […]

Press release

Belgrade, Serbia, June 24, 2021 – Disability Rights International and Mental Disability Rights initiative of Serbia released a report today, Forgotten Children of Serbia, documenting that Serbia has failed to address severe human rights violations and abuses in its institutions that constitute inhuman and degrading treatment – and in some cases amount to torture. In […]

Saopštenje za medije

Beograd, Srbija, 24. jun 2021. godine – Disability Rights International i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S su danas objavile izveštaj Zaboravljena deca Srbije u kojem se navodi da Srbija nije uspela da reši pitanje teških kršenja ljudskih prava u institucijama koja predstavljaju nečovečno i ponižavajuće postupanje – a u nekim slučajevima dostižu […]